Vážení obchodní partneri, milí kolegovia!

Vážení obchodní partneri, milí kolegovia! Letné dovolenkové obdobie vystriedalo začiatkom jesene nielen chladnejšie počasie, ale aj termínmi nabitý pracovný kalendár. Naši kolegovia v oblasti energetiky však naplno pracovali aj počas leta.

Od 1. júla začala spoločnosť Termming na základe koncesnej zmluvy na 20 rokov prevádzkovať tepelné hospodárstvo v bratislavskom Novom Meste. V Senici k distribúcii a dodávke elektriny pribudla druhá miestna distribučná sústava na dodávku a distribúciu plynu. V letnom období boli zrealizované výmeny rozvodov v Brezovej pod Bradlom a v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Projektov, ktoré súvisia s modernizáciou tepelných hospodárstiev na Slovensku, je samozrejme oveľa viac. Skupina ENGIE v rámci modernizácie plánuje tento rok preinvestovať celkovo viac ako 2 340 000 eur.

V letnom období sa všetky teplárenské spoločnosti Skupiny ENGIE naplno pripravovali na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. S cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú dodávku energie vykonávali revízie a odborné prehliadky, čistili výmenníky a kotly, nastavovali horáky a vykonávali  všetky činnosti, ktoré sú potrebné k jej úspešnému štartu. Popritom všetko sa tiež zameriavali na  zlepšovanie procesov zberu dát z elektromerov, plynomerov a meračov tepla, automatizáciu spracovania údajov a prípravu podkladov pre fakturáciu.
V tomto čísle ENGIE News vám však neprinášame iba informácie z oblasti energetiky. Nájdete tu aj články týkajúce sa využitia vodíkovej energie, digitalizácie v energetickom manažmente alebo  prehľad najnovších projektov Skupiny ENGIE.

Želám vám inšpiratívne čítanie.
 
Ing. František Sás
Riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností ENGIE Services

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com