Nové riešenie chladenia pre Slovenskú Grafiu

Nové riešenie chladenia pre Slovenskú Grafiu Pre Slovenskú Grafiu, dlhoročného klienta v oblasti servisných služieb, realizovala spoločnosť ENGIE na jar tohto roka špeciálne riešenie chladenia tlačiarenského stroja, ktoré by malo spoločnosti priniesť zníženie prevádzkových nákladov.

Slovenská Grafia vznikla v roku 1921 a vypracovala sa na lídra na slovenskom polygrafickom trhu so špecializáciou na rotačnú tlač. V súčasnosti poskytuje služby v oblasti tlače časopisov, reklamných tlačovín, katalógov a mailingových služieb. Viac ako polovicu produkcie exportuje do krajín EÚ.

ENGIE Services spolupracuje so Slovenskou Grafiou od roku 2015. Pre tlačiarne zabezpečuje servis a opravy chladiacich zariadení - chladiacich jednotiek s vlastným systémom merania regulácie a chladiacich veží slúžiacich na chladenie rotačných tlačiarenských strojov.

Slovenská Grafia v roku 2017 kúpila technologicky vyspelý tlačiarenský stroj Manroland. V tom istom roku vyhlásila výberové konanie na inovatívne riešenie chladenia nového stroja. Investor si zo všetkých doručených ponúk nakoniec vybral koncept chladenia navrhnutý spoločnosťou ENGIE, pretože v porovnaní s pôvodným riešením prinášal viacero výhod.

Vzhľadom k tomu, že ENGIE doposiaľ poskytovala pre Slovenskú Grafiu iba servisné služby, bol pre ňu návrh a realizácia chladenia tlačovej technológie pilotným projektom v tejto oblasti. Samotný tlačiarenský stroj je obrovské zariadenie, ktorého dodávka trvala viac ako rok. Preto tím špecialistov z divízie inštalácií technológií hneď na úvod prehodnotil pôvodné riešenie chladenia s chladiacimi vežami a dospel k názoru, že v daných podmienkach by bolo výhodnejšie zrealizovať   priestorovo úspornejší koncept – bez chladiacich veží, kde chladenie zabezpečia výkonné axiálne ventilátory. Nasledovalo vypracovanie realizačného projektu a samotná inštalácia navrhnutého riešenia.

Projekčná fáza trvala približne jeden a pol mesiaca a bola náročná najmä z hľadiska optimálneho návrhu systémov merania a regulácie. Chladenie stroja má viacero okruhov a každý z nich má presne zadefinované parametre, ktoré je potrebné dodržať s minimálnymi odchýlkami – od teploty vody až po prietoky. Vo fáze inštalácie technológie bolo veľmi náročné zvládnuť časové hľadisko. Hrubú montáž sme zrealizovali v priebehu 2 týždňov a ďalšie 2 týždne sme uvádzali zariadenie do prevádzky,“ vysvetľuje Marián Horov, senior project manager HVAC, ENGIE Services.

Projekt chladenia tlačiarenského stroja bol realizovaný v mesiacoch marec a apríl. Zdroj chladu má výkon 310 kW a ide o kompaktný chladič BluBox,  ktorý je umiestnený v exteriéri, čím výrazne šetrí klientovi priestor. „Ďalšou výhodou, ktorá sa nám v priebehu času potvrdila, je vyššia efektívnosť a jednoduchšia prevádzka a obsluha. To by sa malo v budúcnosti odraziť v znížení prevádzkových nákladov, čo je výsledný benefit celého riešenia,“ uzatvára Marián Horov.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com