Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, kolegovia!

Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, kolegovia! Je tu jeseň, jedno z najaktívnejších a najrušnejších období v roku. Príroda sa s príchodom chladnejšieho počasia pripravuje na zimu a teplárenské spoločnosti Skupiny ENGIE postupne spúšťajú vykurovanie miest a obcí. V ostatných divíziách ENGIE tiež naplno pracujeme na nových projektoch, ktoré vám prostredníctvom online časopisu ENGIE News v priebehu roka postupne predstavujeme.  Ani toto číslo preto nebude výnimkou.

Sme hrdí, že vám môžeme predstaviť nový projekt výstavby Transformačnej stanice 110/22 kV (TS 110/22 kV) v priemyselnom a logistickom parku vo Veľkej Ide, ktorý sme v lete úspešne uviedli do prevádzky. Projekt sme financovali z vlastných zdrojov a jeho cieľom bolo rozšíriť energetickú  kapacitu parku zo súčasných 3,7 MW na 12 MW, s možnosťou ďalšieho rozšírenia na 25 MW, teda až na úroveň strategického priemyselného parku. Tento projekt len potvrdzuje naše ambície v diverzifikácii obchodných aktivít Skupiny ENGIE do oblasti distribúcie elektrickej energie. 

Spolu s článkom a videom z výstavby TS 110/22 kV vám ponúkame aj zaujímavý a inšpiratívny rozhovor s Ing. Arpádom Lőrinczom, konateľom spoločnosti KKP Invest, s.r.o., ktorá je majiteľom a developerom spomenutého priemyselného a logistického parku. 

Výstavba transformačnej stanice nie je jednou novinkou v našom portfóliu nových segmentov. Je ňou aj poskytovanie služieb v oblasti inštalácie, servisu a prevádzky elektronabíjačiek. Viac si o tejto téme budete môcť prečítať v článku venovanom elektromobilite.

Ďalšími projektami, ktoré vám v tomto čísle predstavíme, sú hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava a Slovenská Grafia, pre ktorých poskytujeme služby inštalácií technológií a technický servis.

Ako už aj z naznačených tém vyplýva, ENGIE sa snaží flexibilne reagovať na meniaci sa trh a požiadavky klientov. Nové, úspešne zrealizované projekty z oblastí, v ktorých sme doposiaľ nepôsobili, sú toho jasným dôkazom. Teší nás, že môžeme spolu s našimi klientmi a partnermi neustále napredovať a prinášať im nielen kvalitné služby, ale aj technologicky vyspelé a  inovatívne riešenia.
 
Ing. Róbert Ruňanin
Riaditeľ Divízie obchodných činností
ENGIE Services a.s.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com