K zákazníkom chodíme s otvorenými očami

K zákazníkom chodíme s otvorenými očami Servisné služby v ENGIE Services predstavuje Peter Koman, senior projektový manažér.
 
Čím sa zaoberá Oddelenie servisných služieb?
Na Oddelení servisných služieb sa venujeme hlavne systémom merania a regulácie (MaR) a slaboprúdovým systémom ako sú EPS (elektrická požiarna signalizácia), kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, požiarny alebo evakuačný rozhlas. Medzi činnosti, ktoré pre tieto systémy vykonávame, patrí ich servis, oprava a prípadná výmena niektorých častí alebo celých systémových celkov za nové.

Druhou oblasťou, ktorej sa servisné oddelenie venuje, je oblasť vzduchotechniky, chladenia a  klimatizácie. V tejto oblasti, rovnako ako v predošlej, je to hlavne o servise zariadení, ale aj o návrhoch a následnej realizácii úprav, výmeny alebo rozšírení chladiacich a vzduchotechnických systémov.

Súčasťou servisného oddelenia je tiež tím programátorov systémov merania a regulácie, ktorí sa zaoberajú inštaláciou MaR na nových zákazkách v spolupráci s Oddelením inštalácií a čiastočne pomáhajú aj pri servise týchto systémov.  
 
S akými zariadeniami pracujete?
V rámci systémov MaR sa orientujeme na zariadenia renomovaných značiek, pri ktorých vieme poskytnúť vysokú úroveň servisných služieb. Sú to najmä značky Schneider Electric, Sauter, Honeywell, Johnson Controls alebo Domat. Okrem toho pracujeme aj s priemyselnými systémami ako sú Rockwell Automation alebo Simatic od Siemensu. V rámci EPS je to hlavne Schrack Seconet a Esser od Honeywellu.

Čo sa vzduchotechniky a chladenia týka, v tejto oblasti pracujeme najmä so značkami Daikin, Toshiba, Carrier, Airwell, York, LG, Mitsubishi a Climaveneta.

Vo všeobecnosti však nie sme úzko špecializovaní na servisovanie zariadení niektorej zo spomínaných značiek, čo vnímam ako výhodu hlavne pre zákazníkov používajúcich zariadenia iných výrobcov. Vďaka tomu, že nezastupujeme žiadnu značku, vieme zákazníkom ponúknuť produkt alebo služby šité na mieru, a to na základe našich dlhoročných skúseností so servisovaním rôznych zariadení, u rôznych klientov, v rôznych prevádzkach. Vzhľadom k tomu, že sa pri našej činnosti orientujeme na široké portfólio značiek, vieme zákazníkom odporučiť riešenie, ktoré je najvhodnejšie pre ich špecifické potreby. 

V rámci chladenia a vzduchotechniky zabezpečujeme servis, opravy a odstraňovanie porúch prioritne našimi zamestnancami. Pri sezónnom nápore zabezpečovania servisu si vypomáhame overenými subdodávateľmi. V prípade zložitých chladiacich systémov veľkých výkonov spolupracujeme s externými odborníkmi, ktorí sú na to školení a majú k dispozícii potrebné technické zabezpečenie pre servis.
 
Staráte sa o zariadenia počas ich celého životného cyklu? Teda od návrhu riešenia, inštalácie, prevádzky, servisovania až po demontáž a inštaláciu nového zariadenia?
U niektorých zákazníkov áno. Väčšinou však už vstupujeme do určitej fázy životného cyklu zariadenia a naše služby sa potom odvíjajú od toho, v ktorej fáze sa zariadenie nachádza.

K zákazníkom chodíme s otvorenými očami, všímame si detaily, ktoré by sa dali zlepšiť a hlavne hľadáme cesty ako sa veci dajú urobiť a nie naopak. Jednoduchý príklad – niekedy zákazníkovi a prevádzke zariadenia pomôže úplne obyčajné „upratanie“ databázy zariadení. Zákazníci často nemajú úplnú databázu k zariadeniam – kde je čo umiestnené, množstvá chladiva, rozmery filtrov, kedy boli vymieňané... Dôležité je tiež pozrieť sa aj na celkovú koncepciu chladenia v budove – či nie je potrebné vymeniť niektoré neefektívne zariadenie alebo zmeniť parametre distribúcie ochladzovaného vzduchu. Toto všetko vieme zákazníkovi ponúknuť ako našu pridanú hodnotu.
 
Pýtajú sa na tieto veci, ktoré často nie sú súčasťou zmluvy, aj zákazníci sami?
Keď je zákazník fundovanejší, vie čo potrebuje a hľadá partnerov, ktorí mu s tým pomôžu. Sú aj zákazníci, ktorí nie sú v tejto oblasti úplne doma a spoliehajú sa na pomoc dodávateľskej firmy. To môže byť niekedy aj kontraproduktívne. My sa snažíme každému zákazníkovi vysvetliť, prečo daný problém nastal, s čím súvisí, ako by sme ho riešili my a najdôležitejšie – aký výsledok môže očakávať a čo mu prinesie.
 
Zákazníci to určite vnímajú veľmi pozitívne. V čom ešte vidíte našu výhodu v rámci poskytovaných servisných služieb oproti konkurencii? 
Podľa mňa je to jednoznačne spolupráca servisu s Oddelením energetických služieb. Našou výhodou je, že s pomocou kolegov z energetických služieb vieme zákazníkovi vypracovať komplexné technické a energetické posúdenie prevádzky. Do návrhu výmeny alebo rekonštrukcie zariadenia už od začiatku zapájame aj zákazníka, ktorý sa aktívne spolupodieľa na celkovom riešení, a preto aj lepšie chápe dôvody, ktoré nás k spoločnému návrhu viedli. Pokiaľ viem, nikto z konkurencie zatiaľ neponúka služby spájajúce servisné ponuky s energetickým manažmentom.  
 
Keď navrhujete riešenia, čo väčšinou býva výhodnejšie – vymeniť celé zariadenie alebo urobiť retrofit? Ako sa na to pozerajú zákazníci?
Prax ukazuje, že častokrát má väčší zmysel celé zariadenie alebo systém vymeniť, ako urobiť nákladnú opravu, pričom časť zariadenia zostáva stále stará. Pokiaľ majú riadiace systémy viac ako 10 – 15 rokov, pracujú bez prestávky, je úplne logické, že sa  opotrebujú, a hlavne často už nie je možné objednať náhradné diely, keďže tieto modely sa už nepredávajú. Regulátor systému MaR je častokrát iba priemyselný počítač, a keď si uvedomíme, že kancelárske počítače sa menia každé 4 roky, tak tieto priemyselné sú po 15 rokoch nepretržitej prevádzky zrelé na výmenu. Aj tu platí, že keď sa začne s malou výmenou súčiastok, zistí sa, že treba vymeniť aj tie ďalšie z dôvodu nekompatibility alebo skryté vady spravia z malého retrofitu veľký. V konečnom dôsledku sa zistí, že výmena celého zariadenia by bola v prvom kroku efektívnejšia.

V prípade chladiacich systémov má častokrát zmysel vymeniť aj plne funkčné chladiace zariadenie za nové, ktoré je oveľa efektívnejšie. Takýto krok môže priniesť zákazníkovi pri prevádzke chladiaceho zariadenia výraznú úsporu elektrickej energie, kde návratnosť investície môže byť v niektorých prípadoch na úrovni 2 - 4 rokov.
 
Na akých projektoch pracujete v súčasnosti?
Pre EUROVEU sme tento rok realizovali a realizujeme meranie vzduchových prietokov a v prípade potreby aj zaregulovanie vzduchotechnických systémov. Na základe dobrých skúseností so správou nehnuteľnosti a servisnými službami, ktoré sme pre nich v minulosti robili, nás oslovili s touto požiadavkou.Mať správne vzduchové prietoky vo vzduchotechnických zariadeniach je pre administratívne objekty dôležité z hľadiska zabezpečenia tepelného komfortu nájomníkov. Podobné služby sme v minulosti poskytovali aj pre nákupné centrum Aupark v Bratislave. Projekt merania vzduchových prietokov vzduchotechniky prebieha v 3 etapách, pričom každá etapa sa týka jednej z troch častí objektov Eurovei. Prvé dve etapy boli ukončené v apríli a máji s výbornými výsledkami. Momentálne pracujeme na 3. etape. 

Z ďalších projektov by som spomenul napríklad FORD Summit, s ktorým spolupracujeme už viac ako 10 rokov. Je to práve jeden z tých klientov, u ktorého sme boli pri inštalácii a servisovaní zariadení  v rámci celého ich životného cyklu. Niektorí kolegovia boli už pri stavbe objektu a inštalácii jednotlivých technických zariadení. V súčasnosti sme navrhli zákazníkovi výmenu systému MaR, keďže je už zastaraný, a v týchto týždňoch dokončujeme inštaláciu nového systému. V minulosti mal zákazník prístup len k sledovaniu stavu zariadení kotolne. Dnes má vďaka moderným systémom MaR dokonalý prehľad o všetkých inštalovaných zariadeniach v objekte. Rozvádzače MaR sú prepojené prostredníctvom lokálnej počítačovej siete, vytvorila sa sieť WLAN, vďaka ktorej má zákazník možnosť z ktoréhokoľvek miesta na svete sledovať aktuálny stav jednotlivých zariadení v prevádzke.  

Zaujímavý je aj náš aktuálny projekt s Queensway Restaurants Slovakia (prevádzky KFC), s ktorou spolupracujeme už 2 roky. Spoločnosť nás oslovila na spoluprácu na základe dobrých referencií z projektu servisovania vzduchotechniky v Auparku. Na začiatku spolupráce si nás vyskúšali na niekoľkých prevádzkach, a keďže boli spokojní nielen s našou prácou, ale aj so spôsobom, akým sme odovzdávali projekt (záverečná správa, reporting, fotodokumentácia), oslovili nás na dlhodobú spoluprácu. Na začiatku roka sme s nimi podpísali zmluvu na servisovanie chladenia a vzduchotechniky v ich prevádzkach v Bratislave a Trnave.  

Čím sa podľa vás ENGIE odlišuje od konkurencie? 
Nechceme zákazníka zaujať najnižšou cenou. Našim cieľom je poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou a myslím, že sme v tom úspešní.  
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com