ENGIE Services sa spolupodieľa na rekonštrukcii budovy SPP na Mlynských nivách

ENGIE Services sa spolupodieľa na rekonštrukcii budovy SPP na Mlynských nivách Od konca mája 2017 sa ENGIE Services spolupodieľa na rekonštrukcii budovy SPP na Mlynských nivách v Bratislave. Ako subkontraktor generálneho dodávateľa spoločnosti Stabil realizuje v rámci stavebných prác elektroinštaláciu, EISK- štrukturovanú kabeláž, SKV- systémy kontroly vstupu, EPS a požiarny rozhlas, EZS - elektronický zabezpečovací systém a MaR . Rekonštrukcia bude ukončená koncom júla 2017, kedy ENGIE Services odovzdá dielo generálnemu dodávateľovi. 

Rekonštrukcia šiestich poschodí budovy Centrály SPP na Mlynských nivách sa začala v máji 2017. Mení sa dispozičné riešenie a inštalujú sa nové bezpečnostné systémy. V zrekonštruovanej budove SPP s vyšším štandardom bude sídliť Ministerstvo hospodárstva SR.

Projekt rekonštrukcie bol od začiatku nemenný, pretože musel spĺňať prísne bezpečnostné parametre NBU triedy.  V rámci elektroinštalácie ENGIE Services neriešila iba dispozičné zmeny, ale aj to, aby zabezpečovací systém spĺňal prísne parametre triedy do 4 stupňa certifikátu NBU. Pri niektorých aktívnych prvkoch bola stanovaná trieda 4, ktorú má na Slovensku iba veľmi málo prvkov, resp. výrobcov. V rámci rekonštrukcie dodá ENGIE Services investorovi (SPP) komplexný balík bezpečnostného a zabezpečovacieho systému.

„S firmou  Stabil sme spolupracovali už aj v minulosti, či už ako objednávateľ, alebo ako dodávateľ na rôznych projektoch. Teší nás, že na základe výhodnej ceny a pozitívnych skúseností nás opäť oslovili a máme možnosť spolupodieľať sa na tejto rekonštrukcii. Projekt je náročný po viacerých stránkach. Okrem časového hľadiska je to napríklad aj jeho rozsah. Počas aktívnej stavebnej činnosti inštalujeme viac ako 100 km kabeláže, pričom sa stáva, že na jednom mieste sa v rovnakom čase stretne hneď niekoľko profesií, čo si samozrejme vyžaduje dokonalú organizáciu. Harmonogram prác sa preto aktualizuje na dennej báze,“ hovorí Marián Horov, senior project manager HVAC.

Na celé dielo poskytuje ENGIE Services garanciu v rozsahu 60 mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na dodané technické zariadenia.

„Pri tomto projekte bol kľúčový termín dodania. Stabil sa pri výbere subdodávateľa mohol, aj na základe skúseností z predošlých spoločných projektov, spoľahnúť nielen na dodržanie termínu, ale aj na vysokú kvalitu odvedenej práce. Verím, že očakávania generálneho dodávateľa nesklameme a aj v budúcnosti budeme mať možnosť spolupracovať na podobných projektoch,“ uzatvára Marián Horov.  

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com