Ako inovuje ENGIE?

Ako inovuje ENGIE? Ako jedna z najväčších svetových priemyselných spoločností a dodávateľov s viac ako 150 rokmi skúseností v oblasti verejných služieb, ENGIE si kladie za cieľ stať sa globálnym lídrom energetickej transformácie, opierajúc sa o inovácie. Tento dynamický proces, ktorý prebieha v celej skupine s cieľom transformovať dobré nápady do prevádzkových riešení pre našich zákazníkov, je vedený medzinárodným Oddelením inovácií.

Oddelenie inovácií identifikovalo 4 kľúčové oblasti:
  • decentralizovaná obnoviteľná výroba, riadenie a skladovanie energie,
  • inteligentné domy,
  • mesto zajtrajška a mestská mobilita,
  • digitálne hospodárenie s energiou a energetickou účinnosťou.
Na Slovensku sa v rámci Divízie developmentu a Oddelenia inovácií aktuálne venujeme vybraným oblastiam inteligentného zberu údajov v prepojení s manažmentom výroby a spotreby energií tak, aby sme našim zákazníkom vedeli vždy ponúknuť nákladovo optimálne riešenia energetickej efektívnosti.

Spoločnosť ENGIE tiež podporuje kreativitu v podnikaní zavádzaním nových nástrojov a procesov tak, aby inovácie mohli udržateľným spôsobom prispieť k rozvoju skupiny.

V tomto smere globálna Skupina ENGIE vytvorila investičný fond ENGIE New Ventures na podporu inovatívnych start-upov. Okrem toho sme spustili inkubátor pre projekty zamestnancov, ktorý podporuje desať projektov ročne, a pravidelne vydávame výzvy na predkladanie projektov s cieľom prepojiť start-upy  s komerčným rozvojom ENGIE.
 
Ing. Michal Trnovský
Riaditeľ Divízie developmentu 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com