ENGIE NEWS 3/2017

EDITORIÁL

Ako inovuje ENGIE?

Na Slovensku sa v rámci Divízie developmentu a Oddelenia inovácií aktuálne venujeme vybraným oblastiam inteligentného zberu údajov v prepojení s manažmentom výroby a spotreby energií tak, aby sme našim zákazníkom vedeli vždy ponúknuť nákladovo optimálne riešenia energetickej efektívnosti.

Ing. Michal Trnovský, Riaditeľ Divízie developmentu 
Viac >

NOVÉ PROJEKTY

Úspešne zrealizovaný projekt dodávky elektroinštalácie pre Arboria Park v Trnave

V máji 2017 ENGIE Services ukončila dodávku elektroinštalácie pre polyfunkčný objekt Arboria Park Trnava a dielo odovzdala investorovi Lucron Development.
Viac >

ENGIE Services sa spolupodieľa na rekonštrukcii budovy SPP na Mlynských nivách

ENGIE Services, ako subkontraktor generálneho dodávateľa spoločnosti Stabil, realizuje v rámci stavebných prác elektroinštaláciu, EISK- štrukturovanú kabeláž, SKV- systémy kontroly vstupu, EPS a požiarny rozhlas, EZS - elektronický zabezpečovací systém a MaR . 
Viac >

PREDSTAVUJEME

K zákazníkom chodíme s otvorenými očami

Servisné služby v ENGIE Services predstavuje Peter Koman, senior projektový manažér.

K zákazníkom chodíme s otvorenými očami, všímame si detaily, ktoré by sa dali zlepšiť a hlavne hľadáme cesty ako sa veci dajú urobiť a nie naopak. Do návrhu výmeny alebo rekonštrukcie zariadenia už od začiatku zapájame aj zákazníka, ktorý sa aktívne spolupodieľa na celkovom riešení. 
Viac >

ROZHOVOR

Nájomca pre mňa nie je iba číslo v tabuľke

Rozhovor s Marekom Sokolom, riaditeľom Divízie správy nehnuteľností v Colliers International. 

Na nájomníkov sa nikdy nepozerám len ako na „číslo v tabuľke“, ale prajem si, aby svojho správcu vždy osobne poznali a presne vedeli, na koho sa majú obrátiť, keď si to okolnosti vyžadujú. V mnohých prípadoch sa mi tento osobný prístup, založený na vzájomnej dôvere a rešpekte, v dobrom vrátil. 
Viac >

INOVÁCIE

ENGIE Innovation Workshop 2017, Bratislava – súčasť úspešného celosvetového projektu ENGIE INNOVATION WEEK (12. -17.6.2017)

ENGIE Innovation workshop 2017 vnímame ako otvorenú komunikačnú platformu, v rámci ktorej spolu so zamestnancami hľadáme spoločné možnosti ako ešte viac podporiť rozvoj inovácií v Skupine, ako zapojiť do inovačných aktivít každého zamestnanca, od vrcholového manažmentu až po technikov a údržbárov.
Viac >

PODPORILI SME

ENGIE Services v rámci projektu ENGIE ECO školy 2017 podporila 4 základné školy na západnom Slovensku

Takmer stovka žiakov z vybraných piatych a šiestych ročníkov 4 základných škôl na západnom Slovensku spolu s dobrovoľníkmi z radov zamestnancov vysadili v apríli na školských dvoroch stromy, kríky a zeleň. Žiaci sa navyše zapojili do interaktívnych prednášok, ktoré pripravili zamestnanci ENGIE Services a následne navštívili miestne kotolne, kde si mohli názorne prezrieť technológie slúžiace na výrobu tepla. 
Viac >

ADVERTORIÁL

SPP Asistencia je šikovný pomocník pre každú domácnosť

Pri nečakaných udalostiach v domácnosti vždy oceníme, keď nám niekto vie a môže podať pomocnú ruku ihneď. Takýmto pomocníkom je aj vynovená a rozšírená služba SPP Asistencia, v rámci ktorej je vám operátor k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Okrem okamžitej pomoci pri haváriách a iných poruchách v domácnosti môžu zákazníci SPP využiť tiež komplexnú právnu, zdravotnú alebo IT asistenciu. 
Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com