Nová, cenovo výhodná a energeticky úsporná technológia - SIGFOX

Nová, cenovo výhodná a energeticky úsporná technológia - SIGFOX  ENGIE Services sa stala oficiálnym systémovým integrátorom implementujúcim technológiu SIGFOX v rámci slovenského trhu. Moderná technológia IoT (Internet of Things) je založená na koncepte prenášania jednoduchých informácií rýchlo, lacno a bezpečne.
 
Spoločnosť SimpleCell Networks a. s. je prvým českým verejným mobilným operátorom siete určeným pre INTERNET VECÍ, ktorý je založený na technológii SIGFOX. Tento rok expandovala na slovenský trh a rozbehla spoluprácu aj s našou spoločnosťou, čo je pre nás veľká výzva a ešte väčší technický krok vpred pri poskytovaní služieb našim klientom“, hovorí Juraj Sochor, riaditeľ Regiónu Bratislava.  
 
SIGFOX je globálna sieť, fungujúca v trinástich krajinách sveta, prekonávajúca všetky cenové a technické bariéry. Využiteľná je v rôznych praktických sférach života, napríklad pri odpočtoch vody, elektriny, plynu, v logistike, v meraní zrážok, v parkovacích senzoroch... Je budovaná pre IOT – Internet of Things, teda riadení vecí prostredníctvom internetu. Snímače sú konštruované tak, aby ich výroba bola čo najlacnejšia, rozmerovo boli čo najmenšie a  spotrebovali minimum energie pri vysielaní a nulovú energiu v režime stand-by.
 
„ENGIE Services sa v máji 2016 stala jedným z troch oficiálnych systémových integrátorov uvádzajúcich túto technológiu do prevádzky na slovenskom trhu. Jedným z hlavných prínosov, ktoré dnes vidíme, je napríklad jej využitie v rámci zberu dát a monitorovania v oblasti technickej správy nehnuteľností alebo tepelných hospodárstiev, konkrétne napríklad v priestoroch, ako sú kotolne. Vďaka tejto technológii vieme zabezpečiť prenos informácií lacno, bezpečne, na veľké vzdialenosti a pri minimálnej spotrebe elektrickej energie. A tým získať aktuálne informácie súvisiace s monitoringom kotolne, čo je pre nás nielen informačne, ale v porovnaní s nákladmi na náš existujúci dispečing hlavne cenovo výhodné,“ vysvetľuje  Juraj Sochor.
 
SIGFOX je novinka, ktorá dokáže zabezpečiť prenos jednoduchých informácii prostredníctvom nelicencovaného frekvenčného pásma. Keďže toto frekvenčné pásmo je pre objem prenosu dát obmedzené, naraz je možné poslať správu s veľkosťou 12 bitov, a to v intervale každých 10 – 12 minút. Za deň je možné poslať maximálne 144 správ a spätne 4 správy s veľkosťou 8 bitov. Všetky snímače a zariadenia majú vlastný certifikát, užívateľ si teda môže byť istý pôvodom a neporušenosťou správy. Šifrovanie je možné riešiť na aplikačnej úrovni. SIGFOX je odolný voči narušeniu, pričom každá správa je vysielaná trikrát na náhodnej frekvencii a prijímaná všetkými základnými stanicami v okolí.
 
SimpleCell  Networks a. s. spúšťa tento rok testovaciu prevádzku. Približne do konca roka 2016 by mala byť táto spoločnosť plne etablovaná a poskytujúca služby na slovenskom trhu.  Pokrytie by malo byť zabezpečené pre 95 % územia republiky a 85 % obyvateľov. Dosah prenosu informácie v teréne je 50 – 80 km a v intraviláne 3 km. Veľkou výhodou je schopnosť prenosu informácie aj cez steny a podlažia a možnosť jej využitia v priestoroch, v ktorých nie je internetové pripojenie.
 
„Služba je finančne výhodná, keďže sa platí iba za zabezpečenie pokrytia, pričom životnosť baterky snímača dosahuje až 5 rokov. Inštalácia je nenáročná, nakoľko nie je potrebné zabezpečiť trvalé napájanie ani pevnú (káblovú) komunikáciu Ak to teda zhodnotíme, pôjde o veľmi výhodnú a energeticky úspornú službu. Využiteľná bude naozaj v rôznych praktických oblastiach života, napr. pri monitoringu klimatizačných jednotiek – poruchu klimatizácie budeme vedieť identifikovať skôr, ako sa jej dôsledky negatívne prejavia na zmene teploty v kanceláriách,“ dopĺňa Juraj Sochor.
 
ENGIE Services v máji spustila testovanie. Na streche centrály spoločnosti je umiestnená anténa, ktorá testuje prenos informácii z priľahlých kotolní v Bratislave. Výsledky sú zatiaľ veľmi pozitívne a po ukončení testovania plánuje spoločnosť rozbehnúť pilotný projekt, keďže o službu už prejavili záujem viacerí klienti.
 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com