ENGIE Innovation Week 2016 po prvýkrát aj na Slovensku

ENGIE Innovation Week 2016 po prvýkrát aj na Slovensku Spoločnosť ENGIE Services na Slovensku sa v júni 2016 prvýkrát zapojila do medzinárodného projektu Skupiny ENGIE zameraného na podporu inovácií - ENGIE Innovation Week 2016.  Cieľom podujatí v rámci Innovation Week-u, ktoré súčasne prebiehali v 22 krajinách sveta, bolo prezentovať existujúce inovácie, hľadať nové, hodnotiť prihlásené projekty a vytvoriť priestor na komunikáciu a networking.

ENGIE Innovation Week 2016 sa tento rok uskutočnil v dňoch od 6. do 10. júna 2016.  ENGIE Services na Slovensku sa aktívne zapojila do projektu organizáciou interného podujatia ENGIE Innovation Breakfast 2016, ktoré sa uskutočnilo v posledný deň Innovation Week-u 10. júna  2016, v priestoroch centrály na Jarošovej 1 v Bratislave. „Inovačných raňajok“, ktorých cieľom bolo  interaktívnou formou predstaviť inovačné projekty Skupiny ENGIE na Slovensku, ale aj vo svete, sa zúčastnilo takmer 50 zamestnancov.

„Inovácie sú pre spoločnosť pôsobiacu v našom segmente kľúčové. Vďaka nim vieme byť o krok vpred pred našou konkurenciou, prinášajú do nových, ale i existujúcich projektov nový rozmer a pridanú hodnotu pre našich klientov. Vďaka podpore inovácií v rámci medzinárodnej Skupiny ENGIE vzniklo niekoľko úspešných start-upov, ktoré boli začlenené do portfólia služieb koncernu. Premiérové slovenské podujatie ENGIE Innovation Breakfast 2016 prinieslo pozitívne ohlasy zo strany zúčastnených. V začatej tradícii plánujeme pokračovať a radi by sme zamerali na aktívnejšiu podporu inovačných projektov aj u nás,“ hovorí Juraj Sochor, riaditeľ Regiónu Bratislava.

Koncern ENGIE od roku 2008 organizuje v rámci Innovation Week-u aj internú súťaž pre zamestnancov – Innovation Trophies. Do súťaže môžu zamestnanci Skupiny ENGIE kdekoľvek na svete prihlasovať svoje inovačné projekty, ktoré sú následne hodnotené porotou podľa  vopred nastavených kritérií. „Tento rok bol z pohľadu prihlásených prác naozaj prelomový a je podľa mňa dôkazom toho, že inovácie sú pre Skupinu v súčasnosti jednou z kľúčových tém. Do súťaže Innovation Trophies 2016 bolo prihlásených 580 inovačných projektov zamestnancov zo 62 krajín sveta,“ uzatvára Juraj Sochor.  

Doplnkové informácie - linky: 

ENGIE Innovation Week 2016 
ENGIE Innovation Trophies 2016

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com