Môže Internet vecí (IoT) poukázať na príčiny nepohodlia v kanceláriách?

Môže Internet vecí (IoT) poukázať na príčiny nepohodlia v kanceláriách? Odborný článok Radoslava Šajbena, manažéra rozvoja a inovácií, ENGIE Services sme prebrali z LinkedIn. Sledujte nás: LinkedIn - ENGIE Services 

V súčasných kancelárskych priestoroch existuje veľa aspektov a parametrov, ktoré rozhodujú o tom, či sa v nich ľudia cítia komfortne alebo nie. Moderné systémy MaR pre HVAC môžu tieto parametre merať a riadiť. Ale aj keď sú zariadenia nastavené správne a všetko sa zdá byť v poriadku, zamestnanci sa môžu sťažovať. Čo je za tým? Čo by mohlo byť nesprávne? Prišiel čas na využitie technológie IoT? 

Čo pre mňa znamená IoT?
Technológiu, ktorá poskytuje infraštruktúru, hardvérové ​​a softvérové ​​komponenty pripravené na použitie bez zbytočných obmedzení a špeciálnych požiadaviek. Chcem okamžite zmerať a vidieť údaje bez toho, aby som musel budovať akúkoľvek novú infraštruktúru.

Prečo IoT, keď je už zavedený systém MaR?
Pretože technológia IoT je nezávislá od údajov MaR. V každom takomto systéme sa môžu vyskytnúť chyby... v elektroinštalácii, manipulácii s údajmi, algoritme, zobrazovaní. Jednoducho, niečo musí byť zle nastavené, keď sa ľudia opakovane sťažujú. Použitím IoT môžeme ľahko merať toľko údajov, koľko je potrebné. Dokonca aj oveľa viac, ak máme, z nejakého dôvodu, pochybnosti. A to všetko prakticky bez zásahu do objektu, či jeho infraštruktúry.

Ako by to mohlo vyzerať?
Predstavme si open space kanceláriu pre 40 osôb. Niektorí sa sťažujú, pretože im je príliš horúco, iní  preto, že im je príliš chladno. Nikto z nich však obyčajne nedokáže špecifikovať príčinu nepohody v kancelárii, ale všetci vedia, že niečo nie je v poriadku. Senzory nainštalované na protiľahlých stenách však neustále hlásia: "Máme požadovaných 22 °C."

Čo teda môžeme urobiť?
V tomto jednoduchom prípade by sme mohli nainštalovať sieť teplotných senzorov, aby sme zmonitorovali skutočné rozloženie teploty v miestnosti. Môžeme tiež rozšíriť monitorovanie o slnečnú radiáciu, ktorá prechádza oknami. Je všeobecne známe, že slnečná radiácia prenikajúca oknami má zvyčajne väčší vplyv na tepelnú záťaž v interiéri ako jednoduchý prestup tepla obvodovým plášťom.

Ako to vo všeobecnosti prebieha?
Zvyčajne je dobré začať obhliadkou miesta, ktoré je potrebné monitorovať. Človek tak získa jasnú predstavu o tom, koľko a akých senzorov je potrebné nainštalovať na monitorovanie miestnosti tak, aby nás to neskôr doviedlo ku skutočnému riešeniu problému. Niekedy stačí monitorovať teplotu a vlhkosť, niekedy CO₂ alebo intenzitu svetla (viditeľné alebo infračervené), dvere, okná, obsadenosť... O niekoľko dní, nezriedka v ten istý deň, nainštalujeme jednoduchým spôsobom nezávislé, batériou napájané senzory. V našom IoT riešení EllloT potom okamžite vidíme a môžeme ďalej analyzovať, čo sa v monitorovaných priestoroch v skutočnosti deje.

Už prvý týždeň nám obyčajne prináša výsledky. Následne optimalizujeme počet a typ nainštalovaných senzorov tak, aby sme v prípade potreby mohli získali lepší prehľad. Na rad prichádzajú prvé odporúčania a my pokračujeme v monitorovaní, aby sme dosiahli finálny cieľ. Po skončení jednoducho demontujeme senzory a presunieme sa na iné miesto. A to všetko iba počas niekoľkých týždňov, bez priameho zásahu do infraštruktúry budovy.  Ak sa však merania zákazníkovi zapáčia a chce mať aj naďalej prehľad, vidieť merania, na danom projekte zostávame.  

Niečo z bežnej praxe

Prípad prvý
Open space kancelária s kúrením a chladením zabezpečenými kazetovými jednotkami, ovládanými tromi teplotnými snímačmi na stenách. Teplota počas pracovného času bola nastavená na 22 ° C a na 17 ° C mimo pracovných hodín a počas víkendov.
Problém: V zimnom období je zamestnancom v kancelárii zima.

Čo sme spravili?
Nainštalovali teplotné senzory v troch úrovniach: na podlahe, meter nad podlahou a 2 metre od klimatizačnej jednotky. Už prvé dni po víkende nám ukázali hlavné dôvody nespokojnosti zamestnancov. Komfortná teplota bola automatom nastavená príliš neskoro na to, aby sa priestor ohrial včas (najmä po víkende). Nevhodné rozloženie teploty v priestore spôsobené nedostatočnou tepelnou izoláciou podlahy bolo ďalšou príčinou nespokojnosti.

Naše odporúčania
Navrhli sme, aby sa zariadenia zabezpečujúce vykurovanie uviedli do komfortnej prevádzky o niekoľko hodín skôr, podľa nameranej reakčnej doby priestoru.
Ďalším odporúčaním bolo, aby sa na základe nameraného vertikálneho rozloženia teploty, od podlahy kancelárie až po strop, zlepšila tepelná izolácia podlahy alebo aby sa nainštalovalo priame elektrické podlahové vykurovanie s cieľom zlepšiť tepelnú pohodu zamestnancov.
 
Prípad druhý
Veľká zasadacia miestnosť, v ktorej sa zamestnanci po určitom čase začnú cítiť nekomfortne. A to aj napriek tomu, že miestnosť je dostatočne priestranná pre daný počet osôb. Zasadacia miestnosť je vybavená vnútornými klimatizačnými jednotkami zabezpečujúcimi chladenie aj kúrenie.

Čo sme spravili?
Jedno kombinované meranie teploty, vlhkosti a koncentrácie CO₂ a niekoľko stretnutí v zasadačke stačilo na to, aby sme zistili, že koncentrácia CO₂ neprimerane stúpa aj v prípade, že sa v miestnosti nachádza iba malá skupinka ľudí.

Naše odporúčania 
Nainštalovať malú rekuperačnú jednotku, ktorá priebežne zabezpečí dostatočnú výmenu vzduchu alebo iba jednoducho naplánovať pravidelné krátke prestávky (aj počas stretnutí) na dostatočné prevetranie miestnosti.
 
Z čoho pozostáva naše IoT riešenie?
Hlavné komponenty systému EllIoT:
  • - komerčne dostupné IoT zariadenia a vývojové kity (pre dosiahnutie lepších výsledkov uprednostňujeme zariadenia s vlastným firmvérom, ak je to možné), 
  • - Sigfox alebo internetová infraštruktúra pre prenos dát,
  • - služby Amazon Web Services na prevádzku serverov a služieb,
  • - Thingsboard CE a PE pre základnú integráciu a vizualizáciu a ako trvalé úložisko dát,
  • - Python skripty bežiace na Linuxe alebo ako služba Lambda pre špeciálne integrácie a operácie,
  • - integrácia C3NTINEL pre pokročilú analýzu dát a prezentáciu.
 
Záver
Každý deň sa v ENGIE snažíme využívať výhody a technologickú flexibilitu IoT riešení a jej nezávislosť v zbieraní spoľahlivých dát a údajov, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšiu analýzu. A to jednoducho, v krátkom čase a s primeraným rozpočtom. Integrované pokročilé analytické nástroje efektívne pomáhajú objavovať súvislosti medzi nameranými hodnotami a prostredím a v konečnom dôsledku aj vyhodnotiť dopady našich navrhovaných optimalizačných opatrení.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com