Dodávka a montáž elektroinštalácie pre Punch Campus Detva

Dodávka a montáž elektroinštalácie pre Punch Campus Detva ENGIE Services od decembra 2018 realizuje dodávku a inštaláciu silnoprúdových a slaboprúdových zariadení, vrátane výstavby transformačnej stanice, pre novovzniknutý priemyselný park Punch Campus Detva. Výrobná hala spoločnosti ZF Friedrichshafen, sídliacej v parku, bola aj vďaka kvalitne a načas zrealizovanej elektroinštalácii zo strany ENGIE odovzdaná do prevádzky na začiatku júna a v súčasnosti začína s výrobou.
 
V polovici tohto roku bude ukončená prvá fáza výstavby priemyselného parku Punch Campus Detva, ktorá pozostáva z výrobnej haly pre spoločnosť ZF Friedrichshafen (12 500 m²), dodávateľa podvozkov pre osobné vozidlá a administratívnej budovy pre Punch Precision (12 500 m²), dodávateľa hliníkových výkovkov a podvozkových komponentov pre automotive. Do roku 2021, v rámci druhej fázy projektu, plánuje investor výstavbu druhej výrobnej haly pre Punch Precision a rozšírenie parku o ďalších 50 000 m².
 
ENGIE Services začala s projektom dodávky a montáže elektroinštalácie pre objekty priemyselnej haly a administratívnej budovy v decembri minulého roka. V rámci zazmluvnených služieb pre Punch Campus Detva realizovala dodávku a montáž elektroinštalácie pre technológiu výroby, osvetlenie výrobnej haly a administratívnej budovy a dodávku s montážou transformačnej stanice s výkonom 2 x 1,6 MWA, ktorá bude objekty zásobovať energiou. V rámci silnoprúdovej inštalácie ENGIE zabezpečovala dodávku a inštaláciu svetelných a zásuvkových obvodov, prípojnicového systému vo výrobnej hale a zrealizovala aj kompletnú inštaláciu rozvádzačov NN a VN. V oblasti slaboprúdov inštalovala hlasovú signalizáciu požiaru, elektrickú požiarnu signalizáciu, štruktúrovanú kabeláž a meranie a reguláciu (MaR). Poskytované služby však nezahŕňali iba dodávku a inštaláciu technológií, ale aj projekčnú činnosť, a to najmä v oblasti MaR.   
 
„Projekt Punch Campus Detva bol špecifický tým, že počas výstavby výrobnej haly a administratívnej budovy dochádzalo zo strany investora a nájomcu k projektovým zmenám, ktoré sa výrazne dotýkali aj elektroinštalácií. Projektová dokumentácia sa aktualizovala takmer na dennej báze, takže sme museli flexibilne reagovať na všetky zmeny, prekresľovať projekty a pružne meniť aj samotnú realizáciu. Sme hrdí, že sa nám aj napriek tomu, v relatívne krátkom čase niekoľkých mesiacov, podarilo úspešne zrealizovať inštaláciu slaboprúdov a silnoprúdov vrátane vybudovania transformačnej stanice. Dielo sme tak mohli odovzdať v požadovanom termíne bez toho, aby projektové zmeny ovplyvnili jeho kvalitu alebo čas ukončenia,“  hovorí Marián Horov, senior projektový manažér ENGIE Services.
 
Výrobná a skladová hala ZF Friedrichshafen je v súčasnosti dokončená, skolaudovaná a spúšťa výrobu. Predpokladaný termín ukončenia a odovzdania administratívnej budovy je jún 2019.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com