Generálne partnerstvo pre konferenciu FM Camp 2018

Generálne partnerstvo pre konferenciu FM Camp 2018 V apríli ENGIE Services opäť, ako generálny partner, podporila jednu z najväčších odborných konferencií zameraných na facility manažment na Slovensku - FM Camp 2018. Tento ročník priniesol nové trendy z oblasti digitalizácie, mobility a využitia IT technológií vo facility a property manažmente. Viac ako 300 zúčastnených si tiež mohlo vypočuť témy zamerané na prípadové štúdie a prezentácie projektov z oblasti energetického manažmentu.Konferencia, ktorú každoročne organizujú spoločnosti  Chastia a Thermoklima za podpory Mesta Poprad, sa ako vždy konala v Poprade a v rámci dvojdňového programu bola rozdelená do piatich sekcií: prípadové štúdie, real estate a property manažment, IT technológie, energetický manažment a BIM (Building information modeling). Medzi prezentujúcimi boli aj zástupcovia ENGIE – Daniel Čurka, riaditeľ úseku energetických služieb a Róbert Harton, manažér sieťových zákaziek.

Daniel Čurka v rámci svojej prezentácie predstavil projekt spolupráce so spoločnosťou Aupark  a účastníkom priblížil svoj zámer znížiť do roku 2030 emisie CO2 o polovicu. Aupark predstavuje typ klienta s vysokými požiadavkami na energetickú efektívnosť. Daniel Čurka spolu s Filipom Chourom, ktorý je energetickým manažérom pre projekt Aupark, prezentovali prístup k energetickej efektívnosti objektu s diverzifikovanou skupinou údajov o spotrebe a prevádzkových parametroch, hydrometeorologických údajov a meniacich sa požiadavkách nájomcov. Jedným z kľúčov k úspechu spolupráce medzi ENGIE a klientom je podľa neho efektívne nastavenie prenosu dát a ich integrácie do analytického softvéru a nastavenie reportingu s cieľom minimalizovať čas práce energetického manažéra. Samozrejmou súčasťou projektu je tvorba dlhodobého konceptu energetickej efektívnosti a odborné poradenstvo pre zákazníka.

„Digitalizácia a mobilita na projektoch facility manažmentu alebo ako sa dá efektívnejšie komunikovať“, tak znel názov príspevku Róberta Hartona, manažéra sieťových zákaziek ENGIE Services. Vo svojej prednáške sa venoval reálnemu využitiu CAFM (Computer aided facility management) systému v moderných budovách a komunikácii prostredníctvom helpdesku. Podelil sa aj o svoje skúsenosti so zavádzaním mobilných zariadení pri údržbe objektov, praktickým využitím QR kódov, zberom dát zo systémov BMS (Building management system) a možnosťami energetického manažmentu. „Konferencie, ako je FM Camp, zamerané na facility manažment a energetický manažment, majú veľký zmysel z hľadiska zdieľania praktických skúseností a ďalšieho odborného rastu a napredovania špecialistov z praxe. Okrem zaujímavých a podnetných prezentácií si účastníci môžu prostredníctvom networkingu mimo prednášok prediskutovať odprezentované témy. Sme hrdí, že sme mali opäť možnosť, ako generálny partner, podporiť toto úspešné a jedinečné podujatie. Verím, že naše prezentácie boli pre ostatných účastníkov konferencie podnetné a inšpirujúce a už teraz sa tešíme na ďalší ročník,“ uzatvára Róbert Harton.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com