Psy štekajú, karavána ide ďalej

Psy štekajú, karavána ide ďalej Na úvod tohto editoriálu si dovolím použiť starú známu frázu, ktorá platí už veľa rokov. Samozrejme, v spoločnosti je vnímaná skôr negatívne ako pozitívne, ale v nasledujúcom texte sa budem snažiť zamerať na jej pozitívny význam.  
 
Zamestnanci odchádzajú, zamestnanci prichádzajú  
Osobne by som si želal, aby ENGIE mala stabilný, trvalý a nemenný kolektív pracovníkov, kde všetko funguje, vzťahy sú jasné a korektné. S určitosťou však viem povedať, že takto to v živote nebeží, a kým na jednej strane strácame s odchádzajúcim pracovníkom aj jeho schopnosti, vedomosti a  zručnosti, s prichádzajúcim zamestnancom získavame nové a inovatívne spôsoby riešenia projektov, pozerá sa na zákazníkov, procesy či systémy z iného uhla pohľadu.
Záver: Zmena je prirodzený vývoj.
 
Zákazníci prichádzajú, zákazníci odchádzajú
Bolo by úžasné mať stále tých istých zákazníkov, každý každého pozná, procesy sú nastavené, ceny dlhodobo dohodnuté... S určitosťou však viem povedať, že takto to nefunguje. Každá firma a každý človek v rámci rozvoja potrebuje zmenu, a tiež hľadá lacnejšie a inovatívnejšie spôsoby riešenia pre svoje aktivity a projekty. Preto zastávam názor, že nové zákazky a noví zákazníci nás nútia viac rozmýšľať a hľadať nové príležitosti a možnosti riešenia.    
Záver: Stereotyp spôsobuje degradáciu mysle, pohodlnosť je brzdou pre ďalší rast a napredovanie. 
 
A úplne na záver:
Zmena je život a brániť sa zmenám by znamenalo brániť sa rozvoju, rastu a inovatívnemu napredovaniu spoločnosti. Osobne som presvedčený, že firma ENGIE Services sa dokáže hravo vysporiadať so všetkými výzvami a jej zamestnanci sú pripravení na zmeny, ktoré máme v tomto dynamickom svete energetiky pred sebou.
 
Ing. Jozef Galdun
Riaditeľ Regiónu Stred 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com