ENGIE podporuje elektromobilitu akvizíciou EV-Box - európskeho lídra v poskytovaní nabíjacích staníc pre elektromobily

ENGIE podporuje elektromobilitu akvizíciou EV-Box -  európskeho lídra v poskytovaní nabíjacích staníc pre elektromobily Elektromobily už nie sú iba ekologický spôsob prepravy budúcnosti. Moderná doprava, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, sa využíva už dnes a jej rozvoj a vývoj je nezastaviteľný. Jej jedinou nevýhodou, ktorá môže potenciálnych majiteľov elektromobilov odrádzať, je nedostatočná infraštruktúra nabíjacích staníc. S týmto problémom už teraz môže užívateľom pomôcť aj ENGIE Services na Slovensku, ktorá vďaka akvizícii spoločnosti EV-Box materským koncernom ponúka vo svojom portfóliu aj spomínané stanice.

Globálna Skupina ENGIE v marci tohto roku oznámila akvizíciu holandskej spoločnosti EV-Box, ktorá je svetovým lídrom v oblasti budovania infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické autá. Riešenia, ktoré prináša, sú univerzálne a môžu byť využívané akýmkoľvek elektromobilom. Vďaka vysokej kvalite hardvéru a softvéru ponúka bezpečné a pre užívateľa komfortné služby. Dôkazom podnikateľského úspechu a celosvetového rozšírenia ponuky služieb EV-Boxu je 26 krajín a 980 miest, v ktorých spoločnosť pôsobí. V rámci týchto lokalít EV-Box svojim užívateľom z oblasti verejného i súkromného sektoru poskytuje viac ako 40 000 nabíjacích staníc. Riešenia v podobe nabíjacích staníc vyvinula a zároveň predáva od roku 2010.

Elektromobilita predstavuje globálny a rýchlo napredujúci fenomén čistejšieho spôsobu prepravy. Thierry Lepercq, výkonný viceprezident výskumu, technológií a inovácií Skupiny ENGIE považuje  akvizíciu EV-Box za strategický krok, ktorý urýchľuje a upevňuje pozíciu lídra v oblasti dekarbonizácie a transformácie energetiky.  Vďaka celosvetovému pôsobeniu chce ENGIE rozšíriť ponuku služieb EV-Box do ďalších krajín, v ktorých pôsobí.

Skupina ENGIE považuje dopravu za jednu z hlavných oblastí poskytujúcich priestor na rozvoj. Doprava je „zodpovedná“ za 23 % emisií CO2 vo svete a 95 % energie, ktorá sa v tomto odvetí spotrebuje, pochádza z ropy. Transformácia na nízkouhlíkový spôsob prepravy, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, je nevyhnutná, a to predovšetkým v mestách, keďže sa odhaduje, že do roku 2050 bude práve v nich žiť viac ako 75 % populácie. Tento projekt je pre globálnu Skupinu ENGIE veľkou výzvou v budovaní čistejších miest, riešení pre verejnú dopravu, prinášaní alternatívnych palív (ako elektrina a stlačený zemný plyn), a tiež vytváraní digitálnej platformy na skvalitnenie plynulosti dopravy.

„Služby vo forme nabíjacích staníc pre elektromobily už vieme vďaka akvizícii matky ponúkať aj na Slovensku. V našom portfóliu nám toto inovatívne riešenie ponúka nový priestor na rozvoj. Osobne ma teší práve fakt, že sa jedná o ekologické riešenie, ktoré dnes vzhľadom na kvalitu životného prostredia, z veľkej časti znečisteného práve škodlivými emisiami pochádzajúcimi zo stále rastúcej dopravnej infraštruktúry, považujem za nevyhnutné,“  hovorí Juraj Sochor, riaditeľ Regiónu Bratislava.

Pojem trvalo udržateľný rozvoj je v súčasnosti skloňovaný veľmi často. Keďže väčšina obyvateľov dnes preferuje prevažne konzumný spôsob života, má svoje opodstatnenie. Elektromobilita svojím ekologickým dosahom podporuje myšlienku trvalo udržateľného rozvoja všade na svete. „Verím, že našich zákazníkov a majiteľov elektromobilov tento projekt osloví a spolu budeme mať možnosť prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju aj u nás na Slovensku,“ uzatvára Juraj Sochor. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com