Zákazníci spoločností Skupiny ENGIE tento rok za teplo opäť ušetria

Zákazníci spoločností Skupiny ENGIE tento rok za teplo opäť ušetria Teplá zima, nízka cena zemného plynu a modernizácia tepelných hospodárstiev, ktoré Skupina ENGIE na Slovensku prevádzkuje, prinesú zákazníkom opäť plusové čísla v ročnom zúčtovaní za teplo.

Dátum 31. marec nie je len posledným dňom na podanie daňového priznania, ale aj termínom zúčtovania cien tepla. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, ukladá dodávateľovi tepla, ktorý je zároveň aj výrobcom tepla, povinnosť zúčtovať skutočné náklady za rok 2015 zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla za rok 2015, a to k 31. marcu 2016. Výsledky ročného zúčtovania za teplo sú pre zákazníkov spoločností Skupiny ENGIE na Slovensku opäť priaznivé.

Roky 2014 a 2015 sú podľa výsledkov meteorologických meraní v Európe dva najteplejšie roky v modernej histórií ľudstva, čo sa u nás pozitívne premietlo aj do nižšej spotreby tepla.

Okrem teplých zím má pozitívny vplyv na konečné vyúčtovanie za teplo aj samotná cena tepla, ktorú ovplyvňuje niekoľko faktorov. Medzi hlavné patrí cena zemného plynu, ktorá klesá a momentálne dosahuje historicky najnižšie úrovne. Teplárenské spoločnosti využívajú rôzne stratégie nákupu komodity. ENGIE Services doteraz nakupovala plyn na nadchádzajúce obdobie v jednej tranži. Pre rok 2017 sme nakúpili plyn v troch tranžiach. Vďaka výhodným cenám máme nakúpené už 2/3 plynu na budúcu sezónu“, hovorí Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií.

Prevádzka tepelného hospodárstva si vyžaduje neustálu snahu a aktivity zamerané na zvýšenie jeho účinnosti. ENGIE Services je v tejto oblasti veľmi progresívna a neustále prichádza s novými opatreniami na zvýšenie efektívnosti výroby a distribúcie tepla. Aj vďaka týmto opatreniam sa znižujú straty pri výrobe tepla a priamo úmerne k tomu aj náklady.  

Konkrétnym príkladom je investícia do rozvoja a modernizácie tepelného hospodárstva v podobe plánovanej rekonštrukcie kotolne Sever na spaľovanie biomasy – drevnej štiepky v Pezinku. Rekonštrukcia, ktorú realizuje spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, je v súčasnosti v štádiu prípravy a získavania potrebných povolení. Termming predpokladá, že rekonštrukciu ukončí ešte tento rok.  

Ďalším z opatrení smerujúcich k zvýšeniu účinnosť výroby energie bola minuloročná inštalácia kogeneračných jednotiek v Malackách. V Bratislave sa v spoločnostiach Račianska teplárenská a Prvá ružinovská spoločnosť vykonali drobné opravy a údržba kotolní, činnosti smerujúce k zefektívneniu ich prevádzky.

„Jedným z našich cieľov v oblasti teplárenstva je prostredníctvom akvizícií získavať nové projekty, budovať a rekonštruovať už existujúce kotolne, a vďaka zvyšovaniu efektívnosti výroby a dodávok energie poskytovať novým odberateľom dlhodobé a kvalitné služby za priaznivé ceny. Jedným z takýchto projektov je aj výstavba novej kotolne v rámci developerského projektu Titus Klimkovičova - 2. etapa v Košiciach. Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, vybuduje a bude prevádzkovať kotolňu pre súbor bytových jednotiek v tomto novom obytnom komplexe,“ hovorí Martin Žigo.

V rámci košického kraja ENGIE Services plánuje rekonštrukciu rozvodov v tepelnom hospodárstve Veľké Kapušany, ktoré prevádzkuje od začiatku tohto roku. V súčasnosti je rekonštrukcia vo fáze prípravy technickej a projektovej dokumentácie.

„Spoločnosti Skupiny ENGIE sa usilujú neustále zlepšovať, modernizovať a investovať do prevádzky svojich tepelných hospodárstiev. Všetky opatrenia, zamerané na zvýšenie efektívnosti výroby a distribúcie tepla, majú priamy vplyv aj na výšku ceny tepla. Spolu s nízkou cenou zemného plynu a miernou zimou sú ich výsledkom nižšie náklady za teplo pre našich odberateľov. Našou prioritou je poskytovanie dlhodobých a kvalitných služieb a spokojnosť zákazníkov,“ uzatvára Martin Žigo.  

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com