Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia!

Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia! Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia!
 
Tak ako vo viacerých oblastiach nášho života zažívame veľa zmien, tak aj v našej spoločnosti v súčasnosti dochádza na globálnej i lokálnej úrovni k významným zmenám, ktoré súvisia s aktuálnou témou transformácie energetiky. Jednou zo zásadných a najviac viditeľných zmien je naše nové obchodné meno – ENGIE Services a.s. a logo, ktoré od mája tohto roku používame.

Po transformácii a zmene mena materskej spoločnosti z GDF SUEZ na ENGIE v minulom roku, Skupina komunikovala strategické priority pre nastávajúce obdobie. Má ambíciu sa stať architektom zmien v energetike a službách, a to vo všetkých teritóriách, v ktorých pôsobí. S týmto úmyslom sa profiluje ako líder v energetických riešeniach, ktoré majú byť dostupné, efektívne, obnoviteľné, s veľkým akcentom na dekarbonizáciu, a presadzovaním digitálnych riešení.

Našou stratégiou na Slovensku je aj naďalej pokračovať v poskytovaní kvalitných služieb, založených  na odbornosti a profesionálnom prístupe. Máme ambíciu spolu s našimi klientami prinášať nové a progresívne riešenia, byť partnerom pri hľadaní úspor, nových postupov, s cieľom zjednodušovať procesy a v konečnom dôsledku šetriť.

Hoci dnes už pod novým názvom, náš online časopis ENGIE NEWS má stále ambíciu prinášať inšpirácie a skúsenosti z projektov, ktoré sa nám vďaka úspešnej spolupráce s našimi klientmi podarili realizovať.
Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a úsilie, a prajem vám veľa ďalších úspechov a radosti!

Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ ENGIE Services a.s.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com