FM Camp 2016 zameraný na využívanie IT a energetický manažment

FM Camp 2016 zameraný na využívanie IT a energetický manažment ENGIE Services bola tento rok opäť generálnym partnerom odbornej konferencie FM Camp 2016, ktorá sa uskutočnila 28. a 29. apríla 2016 v AquaCity Poprad. Hlavnými témami boli prípadové štúdie, trendy a využitie informačných technológií v oblasti facility manažmentu a energetický manažment.

Konferencie FM Camp 2016, organizovanej spoločnosťami CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o., sa zúčastnilo 300 zaregistrovaných odborníkov z oblasti facility manažmentu. Počas dvoch dní odzneli prednášky a prípadové štúdie zamerané na využitie najnovších technologických trendov vo facility manažmente a na energetický manažment.     

V rámci jednotlivých prednáškových blokov vystúpili aj predstavitelia ENGIE Services – Peter Brestovanský, riaditeľ Divízie správy nehnuteľností a Daniel Čurka, riaditeľ oddelenia energetického manažmentu.

Peter Brestovanský sa počas svojej prednášky „Úloha FM spoločnosti počas rekonštrukcie nákupného centra Aupark za plnej prevádzky“ zameral na vysvetlenie podpory FM spoločnosti pre externých dodávateľov počas nočných hodín, priblížil rozsah zvýšených nárokov klienta na poskytované služby a ich dostupnosť a uvedenie nákupného centra do prevádzkyschopného stavu pred jeho otvorením. Daniel Čurka vo svojom príspevku vyhodnotil prevádzku zariadení a budov v rámci projektu EPC (Energy Performance Contracting) v Malackách za rok 2015. 


Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com