SKAL&CO úspešne pokračuje v rozsiahlej modernizácii tepelného hospodárstva

SKAL&CO úspešne pokračuje v rozsiahlej modernizácii  tepelného hospodárstva Spoločnosť SKAL&CO, člen Skupiny ENGIE, tento rok plánuje dokončiť rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu tepelného hospodárstva v Skalici, ktorá sa začala v roku 2016. Hlavným zámerom je zámena časti parných rozvodov za teplovodný vykurovací systém a rekonštrukcia výmenníkových staníc, mestskej výhrevne a výstavba dvoch kotolní. Spoločnosť v rámci modernizácie tepelného hospodárstva v Skalici preinvestuje takmer 1,4 milióna eur.  
 
SKAL&CO pôsobí v oblasti tepelnej energetiky v Skalici už 25 rokov. Vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu z vlastných aj prenajatých zariadení, poskytuje správcovské služby a servis pre polyfunkčné, prevádzkové a obytné budovy, rovnako ako aj inžiniersko-investorskú činnosť v tejto oblasti.
 
Koncepcia rekonštrukcie rozvodov tepla v Skalici bola navrhnutá v roku 2016 a jej hlavným zámerom bola zámena časti parnej primárnej rozvodnej siete za teplovodný systém. Projekt sa týkal nielen rekonštrukcie parných rozvodov, ale aj výstavby plynovej kotolne vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou. V rámci vykurovacieho  okruhu z novej plynovej kotolne FNsP bola zrealizovaná aj rekonštrukcia dvoch parných výmenníkových staníc v nemocnici (z pary na teplú vodu) a rekonštrukcia dvoch parných a jednej teplovodnej výmenníkovej stanice v meste. Okrem toho bola zrealizovaná výmena parného kotla v mestskej výhrevni a výstavba plynovej kotolne v Klientskom centre Okresného úradu v Skalici.  
 
Výstavba plynovej kotolne v areáli Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Skalici
Výstavba plynovej kotolne, ktorá začala v júli 2017, bola úspešne ukončená v júni minulého roka. Celková investícia spojená s výstavbou kotolne bola viac ako 464 tisíc eur. Okrem inštalácie troch stacionárnych kotlov, ktoré v súčasnosti zabezpečujú výrobu tepla, bola v rámci výstavby vybudovaná preložka strednotlakového plynovodu, regulačná stanica plynu, plynofikácia kotolne, prevádzkové rozvody silnoprúdu, meranie a regulácia, vzduchotechnika a zdravotechnika. Kotolňa, s celkovým inštalovaným výkonom 2 603kW, je prepojená s centrálnym dispečingom, ktorý nepretržite sleduje a riadi jej prevádzku.


 
Výmena parného rozvodu za teplovodný systém
Projekt výmeny parného rozvodu za teplovodný systém z mája 2017 bol úspešne ukončený a odovzdaný v decembri minulého roku. Investícia, spojená s odstránením pôvodného parovodu a výstavbou predizolovaného potrubia v celkovej dĺžke 503 m, bola viac ako 275 tisíc eur. Rekonštrukciou rozvodov a výmenou parovodu za teplovod splnila tepelná sieť v Skalici požiadavky na energetickú hospodárnosť teplárenskej sústavy.
 
Rekonštrukcia výmenníkových staníc  
V rovnakom období boli zrealizované aj rekonštrukcie troch výmenníkových staníc. Na ulici Dr. Clementisa SKAL&CO vymenilo pôvodnú parnú výmenníkovú stanicu za novú teplovodnú. Investícia spojená s rekonštrukciou dosiahla takmer 244 tisíc eur a celkový inštalovaný výkon pre okruh parnej výmenníkovej stanice je v súčasnosti 3 600 kW. Podobný projekt v hodnote takmer 125 tisíc eur bol zrealizovaný na Mazúrovej ulici. Rekonštrukcia výmenníkovej stanice na ulici Ludvíka Svobodu, ktorá bola realizovaná z dôvodu zmeny primárneho média pary na teplú vodu, si vyžiadala investíciu v hodnote takmer 88 tisíc eur.  
 
Výmena parného kotla v Mestskej výhrevni
Mestská výhrevňa v Skalici na výrobu a distribúciu pary, ako primárneho teplonosného média pre  výmenníkové stanice v meste, využíva 3 stredotlakové parné kotle. V októbri 2018 sa začalo so stavebnými a montážnymi prácami súvisiacimi s výmenou jedného z týchto kotlov. Nový stredotlakový trojťahový parný kotol s celkovým výkonom 2 044 MW bol nainštalovaný a spustený do prevádzky vo februári tohto roku. Celková investícia súvisiaca s výmenou kotla bola viac ako 155 tisíc eur.
 
Výstavba plynovej kotolne v budove Klientského centra Okresného úradu v Skalici
Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie tepelného hospodárstva v Skalici je v budove, ktorá bude po modernizácii slúžiť ako Klientské centrum Okresného úradu v Skalici, zrušená parná výmenníková stanica a nahradená novou plynovou kotolňou. S výstavbou kotolne boli spojené aj ďalšie činnosti, medzi ktoré patrí stavebná príprava, zdravotechnika, plynoinštalácia, vetranie, elektroinštalácie a meranie a regulácia. Projekt, ktorého realizácia trvala 4 mesiace, si vyžiadal investíciu vo výške viac ako 45 tisíc eur a bol ukončený v auguste 2018.
 
„Rozsiahla trojročná modernizáciu tepelného hospodárstva, ktorú plánujeme ukončiť tento rok, je spojená investíciou vo výške takmer 1,4 milióna eur. Sme presvedčení, že tieto nemalé finančné prostriedky, ktoré Skupina ENGIE vynaložila na zefektívnenie výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody v meste, prispejú k celkovému skvalitneniu služieb a zabezpečeniu bezporuchovej a spoľahlivej dodávky tepla pre Skaličanov,“ uzatvára Miroslav Pajchl, riaditeľ odboru energetiky ENGIE Services.
 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com