Modernizácia tepelného hospodárstva v Kanianke zefektívnila výrobu a distribúciu tepla

Modernizácia tepelného hospodárstva v Kanianke zefektívnila výrobu a distribúciu tepla V roku 2016 prevzala spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, do správy tepelné hospodárstvo v obci Kanianka. O rok neskôr začala plniť investičný zámer výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla a kotolne.
 
Samotnej realizácii predchádzala dôkladná projektová príprava, mnohostranné rokovania a starostlivý výber dodávateľov. Cieľom modernizácie bolo prepojiť tepelné okruhy dvoch kotolní  a následne zabezpečiť výrobu tepla pre oba okruhy z kotolne na spaľovanie drevnej štiepky a zemného plynu.
 
S rekonštrukciou rozvodov začal Termming v novembri 2017 po ukončení dôkladnej odbornej analýzy, ktorá potvrdila, že po zateplení viacerých, teplom zásobovaných, bytových domov postačuje tepelný výkon jednej kotolne na pokrytie oboch okruhov. Po realizácii rekonštrukcie rozvodov, ktorá bola ukončená v júli 2018, sa teplo do objektov v tejto oblasti dodáva novým predizolovaným 2-rúrkovým teplovodným systémom zo zmodernizovanej kotolne na zemný plyn a biomasu.

Nové technické riešenie prepojenia vykurovacích okruhov si vyžiadalo čiastočnú rekonštrukciu strojovne, ktorá sa začala v októbri 2017 a zahŕňala výmenu pôvodného plynového kotla za nový, kondenzačný,  s výkonom 1 000 kW a nové zapojenie vykurovania kotlového okruhu. Modernizácia bola ukončená v decembri minulého roka. Technológia kotolne, s celkovým inštalovaným výkonom 3 140 kW, je v súčasnosti riadená pomocou elektronickej regulácie, ktorá zabezpečuje plne automatickú prevádzku vykurovacieho systému.  
 
Termming do modernizácie rozvodov a kotolne investoval viac ako 503 tisíc eur. „Prepojenie okruhov  vykurovania prispelo k zníženiu tepelných strát na vonkajšom teplovode a k zvýšeniu podielu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, pretože je možné naplno využiť kapacitu kotla na drevnú štiepku, ktorý dokáže pokryť dodávku tepla a teplej vody v menej náročných mesiacoch. Inštalácia nového kondenzačného kotla s vysokou tepelnou účinnosťou nielen zefektívni výrobu tepla, ale zlepšenie technológie zároveň prispeje aj k stabilizácii ceny za teplo pre obyvateľov Kanianky,“ hovorí Miroslav Pajchl, riaditeľ odboru energetiky ENGIE Services.
 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com