Energetická certifikácia od SPP

Energetická certifikácia od SPP Potrebujete energetický certifikát? Stavte na profesionalitu od SPP 
 
V súčasnosti už energetické spoločnosti plnia nielen funkciu dodávateľov energií, ale chcú byť svojim zákazníkom aj partnerom, ktorý im v dôležitých chvíľach pomôže a poradí. Aj preto sa v SPP rozhodli podať pomocnú ruku všetkým záujemcom o výhodné a profesionálne služby.  Vďaka ponuke SPP tak môžete na svoj dom alebo inú nehnuteľnosť získať energetický certifikát rýchlo a za dobrú cenu.
 
Čo je to energetický certifikát?

Preukaz energetickej hospodárnosti budovy alebo energetický certifikát je hodnotiaci dokument, ktorý posudzuje úroveň existujúceho energetického hospodárstva budovy. „Náš odborník zhodnotí objekt z hľadiska potreby všetkých energií. Týka sa to vykurovania, ohrevu vody, vzduchotechnického zariadenia a klimatizácie, zabudovanej elektroinštalácie a umelého osvetlenia,“ vysvetľuje Helena Skalská, manažér poradenstva a produktov SPP a dodáva: „Na základe posudku potom zatriedi danú budovu do kategórie A až G. Stupnica označuje triedu energetickej hospodárnosti nehnuteľnosti, pričom stupeň A získa veľmi úsporná budova a stupeň G označuje veľmi nehospodárnu nehnuteľnosť.

Kto potrebuje energetický certifikát?

Ak ste majiteľom bytu, budovy- čiže vlastníte rodinný dom, bytový dom, administratívnu budovu a podobne, energetický certifikát je pre vás povinný v nasledujúcich prípadoch:

1. Ak ste majiteľom bytu (bytovej jednotky), energetický certifikát je povinný v týchto 2 prípadoch:
predaj bytu (platný energetický certifikát musí byť odovzdaný novému vlastníkovi)
prenájom bytu (osvedčená kópia energetického certifikátu musí byť odovzdaná nájomcovi)
 
Ak certifikát má celý bytový dom, použije sa ten. V tom prípade sa certifikácia bytu nemusí robiť.
 
2. Ak ste majiteľom budovy (bytové domy, rodinné domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu), ktorí majú zákonnú povinnosť si ju dať vypracovať. 

Energetický certifikát je povinný v týchto 4 prípadoch:
nová budova (energetický certifikát je povinná príloha pri kolaudácii)
významná obnova budovy (napr. zateplenie, výmena okien)
predaj budovy (platný energetický certifikát musí byť odovzdaný novému vlastníkovi)
prenájom budovy (osvedčená kópia energetického certifikátu musí byť odovzdaná nájomcovi)
 
V prípade porušenia zákona o certifikácii budov môže Slovenská obchodná inšpekcia ukladať pokuty až do výšky 3 000 eur. Ak ste majiteľ budovy, ktorej  to neprikazuje zákon (nejde o vyššie uvedené prípady), ale chcete mať energetické informácie o svojej nehnuteľnosti, môže si objednať dobrovoľnú energetickú certifikáciu.
 
Priebeh certifikácie
 
„Záujemcom stačí vyplniť jednoduchý formulár na www.spp.sk a do troch pracovných dní si s vami náš zmluvný partner dohodne termín obhliadky budovy,“ spresňuje priebeh certifikácie H. Skalská. Do 15 pracovných dní po obhliadke odborník vypracuje energetický certifikát a ak boli splnené všetky požiadavky zo strany záujemcu o certifikáciu, odovzdá ho objednávateľovi. Medzi požiadavky patrí napríklad dodanie projektovej dokumentácie či úplné dokončenie stavby. Táto služba má rovnaký priebeh aj v prípade, že si ju objednajú malé podniky alebo organizácie. Záujemcom rovnako stačí vyplniť jednoduchý formulár na webovej stránke SPP.
 
Služba nielen pre zákazníkov SPP
 
Službu Energetická certifikácia od SPP je poskytovaná nie len zákazníkom SPP a je dostupná na celom Slovensku. Cena závisí od rozsahu podlahovej plochy, viac na www.spp.sk. Pri väčších objektoch, ako aj pri podnikateľských budovách, sa cena dohaduje individuálne priamo so zmluvným partnerom SPP. SPP do procesu platenia nevstupuje. V prípade akýchkoľvek otázok je všetkým záujemcom o certifikát k dispozícii 19  Zákazníckych centier SPP po celom Slovensku. Pre domácnosti aj Zákaznícka linka SPP, pre malých podnikateľov a organizácie zase Biznis linka SPP. Ďalšie informácie získate aj na webovej stránke www.spp.sk.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com