ENGIE Services partner konferencie Vykurovanie 2018

ENGIE Services partner konferencie Vykurovanie 2018 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia spolu so Stavebnou fakultou STU, Katedrou TZB a Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala v polovici februára 26. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Vykurovanie 2018. Podujatie, ktoré je na Slovensku  najväčším svojho druhu, bolo v tomto roku venované téme „Nové trendy v zásobovaní budov teplom.“
 
Konferencia, ktorá sa konala od 12. do 16. februára 2018 v Hoteli Permon v Podbánskom, bola  určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľom štátnej správy, vedy a výskumu. Každý z piatich dní konferencie bol zároveň samostatným tematickým celkom odborného programu, v rámci ktorého si návštevníci mohli vypočuť príspevky z oblastí: energetika budov, progresívna výroba tepla, obnoviteľné zdroje energie, automatizácia vo vykurovaní, energetické služby. 

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpilo okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky boli publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem prezentovalo svoje výrobky, zariadenia a technológie.
 
„Sme radi, že sme ako partner podujatia mohli byť opäť, ako každý rok, súčasťou tejto jedinečnej konferencie z oblasti vykurovania a energetiky. Prezentácia najnovších trendov, výmena cenných skúsenosti, živé diskusie, to všetko je vždy obohacujúcim zážitkom a posúva vpred nielen jednotlivých odborníkov, ale vďaka nim aj celé odvetvie,“ hovorí František Sás, riaditeľ Úseku energetického kontrolingu a podporných činností Divízie development, ENGIE Services.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com