Využite Energoúvery SPP

Využite Energoúvery SPP SPP spolu s Československou obchodnou bankou, a.s., ktorá je spoľahlivým partnerom v oblasti spotrebného financovania, prináša Energoúvery SPP plné exkluzívnych benefitov.
 
SPP Vám ponúka atraktívne zvýhodnenia Energoúverov SPP:
• na dofinancovanie kúpy zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE): hybridné tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltické panely a iné nielen pre zákazníkov SPP
• na financovanie ostatných potrieb pre zákazníkov SPP
 
Účelový Energoúver SPP
je nielen pre zákazníkov SPP
• určený na dofinancovanie zariadení využívajúcich OZE:
– kúpou zariadenia na OZE sa výrazne zhodnotí vaša nehnuteľnosť
– prevádzkou zariadenia na OZE sa vám zredukujú náklady na energiu
 
Výhody účelového Energoúveru SPP :
100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru
• po splnení podmienok ČSOB  je garantovaná úroková sadzba 5,5 % p. a. počas celého obdobia splatnosti úveru
 
Využitie účelového Energoúveru SPP :
Je určený na dofinancovanie nákladov na kúpu a inštaláciu zariadení využívajúcich OZE vrátane projektovej činnosti súvisiacej s inštaláciou zariadenia, na úhradu prác a materiálov súvisiacich s realizáciou inštalácie zariadenia.
 
Objednajte si účelový Energoúver SPP
                • navštívte stránku www.spp.sk
• vyplňte kontaktný formulár s požiadavkou na kúpu OZE
• vyznačte v ňom záujem o využitie Energoúveru SPP
• špecializovaní pracovníci sa s vami skontaktujú
 
Bezúčelový Energoúver SPP:
exkluzívne len pre zákazníkov SPP
• je určený na financovanie ostatných potrieb zákazníkov bez preukázania účelu
 
Výhody bezúčelového Energoúveru SPP :
100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru
• po splnení podmienok ČSOB je znížená úroková sadzba o 2 % p. a.
 
Možnosti využitia bezúčelového Energoúveru SPP :
• financovanie a refinancovanie nákladov na plynofikáciu vrátane projektovej činnosti súvisiacej s plynoinštaláciou a rozvodom zemného plynu, nákup a montáž plynových spotrebičov (vykurovacie kotly, plynové ohrievače vody, vykurovacie telesá a iné plynové spotrebiče), úhrada prác a materiálov súvisiacich s realizáciou plynového vykurovania (napr. výkopové práce plynovej prípojky, ventily a armatúry, výstavba/prestavba komína), obnova, oprava a údržba existujúcich odberných plynových zariadení fyzických osôb, úhrada poplatku za pripojenie k distribučnej sieti
 
• financovanie a refinancovanie nákladov na elektrifikáciu, kompletnú projektovú dokumentácia, hrubú inštaláciu (kabeláž), omietku na stenách a stropoch, kompletizáciu (zapojenie rozvádzačov, zásuviek, vypínačov), hromozvod, zemniacu sústavu hromozvodu, revíziu elektroinštalácie, revíziu hromozvodov, demontáž starej elektroinštalácie, frézovanie drážok, vŕtanie otvorov a prierazov, sekanie omietky
 
•  financovanie nákladov na kúpu elektrických spotrebičov, ich komponenty a práce spojené s inštaláciou: elektrické kotly, tepelné čerpadlá, elektrické ohrievače vody, priamo výhrevné telesá (elektrické radiátory), infračervené vykurovacie telesá, elektrické podlahové vykurovanie, fotovoltické systémy, teplovzdušné vykurovacie telesá, klimatizačné jednotky, elektrické ovládače domových komponentov
 
• financovanie a refinancovanie nákladov na zateplenie nehnuteľnosti, výmenu okien a vstupných dverí
 
• financovanie a refinancovanie ostatných zámerov zákazníkov SPP
 
Objednajte si bezúčelový Energoúver SPP
Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB alebo zavolajte na ČSOB infolinku na čísle 0850 850 333 a preukážte sa zákazníckym číslom SPP:
– nachádza sa na vyúčtovacej faktúre plynu alebo elektriny od SPP
– alebo vám ho povie pracovník na Zákazníckej linke SPP  0850 111 363
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com