Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, kolegovia!

Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, kolegovia! Keďže sa s vami stretávam prostredníctvom ENGIE NEWS v tomto roku po prvý krát, dovoľte mi, aby som vám hlavne poprial úspešný nový rok 2017!

Som presvedčený, že s ohľadom na dnešné revolučné zmeny v oblasti energetiky čaká celú Skupinu ENGIE mimoriadne dynamický rok.

Hlavnými dôvodmi týchto revolučných zmien sú prudko klesajúce ceny plynu a elektriny, odklon od nukleárnej a uhoľnej energie, maximálne využívanie obnoviteľných zdrojov a zelenej mobility a v neposlednom rade stále viac sofistikovaná ťažba bridlicového plynu.

Všetky tieto fakty hýbu energetickou mapou sveta tak, ako asi nikdy predtým v histórii a ambíciou Skupiny ENGIE je byť nielen priekopníkom, ale aj lídrom týchto transformačných zmien.
Naším základným a dlhodobým cieľom vždy bolo priniesť energiu kdekoľvek a komukoľvek na svete.

V súčasnosti, aby sme mohli toto naše predsavzatie naďalej plniť, musíme masívne investovať do inovácií, ekologických riešení šitých na mieru a do oblasti energetických služieb.
Očakávam, že v najbližšom období sa energetika bude niesť v znamení „3D“ opatrení, ktoré predstavuje dekarbonizácia, decentralizácia a digitalizácia.

Pevne verím, že slovenský tím bude svojím poctivým prístupom a vysokou technickou erudovanosťou postupovať v línii týchto nových zmien, a pomôže tak naplniť ciele Skupiny ENGIE.  A nielen to, verím, že sa predovšetkým opäť posunie bližšie k svojim zákazníkom!
 
Ing. Peter Strýček
Generálny riaditeľ pre Českú a Slovenskú republiku
ENGIE Services a.s.  

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com