Realizácia II. fázy projektu pre Getrag Ford Transmissions Slovakia

Realizácia II. fázy projektu pre Getrag Ford Transmissions Slovakia Úspešná I. fáza projektu realizovaného pre Getrag Ford Transmissions Slovakia v roku 2016 bola predzvesťou ďalšej spolupráce. Opätovne obhájená pozícia a víťazstvo v tendri II. fázy projektu sú pre ENGIE Services úspechom a záväzkom zároveň.

Spoločnosť Getrag Ford Transmissions Slovakia je nemecká firma so sídlom v Kolíne nad Rýnom. Výrobné prevádzky má vo viacerých štátoch Európy a jedna z nich je aj na Slovensku, v Kechneci. Závod je zameraný na výrobu motocyklových prevodoviek a automatických dvojspojkových prevodoviek do automobilov. Slovenská výroba motocyklových prevodoviek bola spustená v novembri 2006 a automobilových necelý rok na to. V súčasnosti závod zamestnáva viac ako tisíc ľudí.

Prvá fáza projektu začala vypracovaním projektovej dokumentácie v lete 2015. Samotná realizácia začala v marci 2016 a dokončená bola v máji toho istého roku. Táto fáza bola rozdelená na dve časti – kompresorovňu a chladenie.

V rámci časti kompresorovňa bol v strojovni kompresorov inštalovaný nový veľký kompresor a vymenili sa tri staré sušičky vzduchu za nové výkonnejšie. V časti chladenia sa vo vonkajšom areáli pridala piata chladiaca veža, ktorá sa zapojila do existujúceho systému a v strojovni chladenia sa urobili úpravy na vedeniach, s cieľom zlepšiť fungovanie systému chladenia za bežnej prevádzky, ale aj v prípade poruchy.

„Realizácia bola náročná, keďže prebiehala za plnej prevádzky. Klient s dlhoročnými skúsenosťami v odbore a vysokými požiadavkami na kvalitu dodaných prác požadoval detailné plánovanie realizácie  a koordináciu so všetkými výrobnými procesmi v závode. Samotná inštalácia prebiehala pod dohľadom BOZP technikov klienta a dôraz sa kládol nielen na kvalitu, ale aj na estetickú stránku prevedenia. Vďaka našim skúsenostiam sme vedeli operatívne reagovať na všetky neočakávané situácie, ktoré počas realizácie vznikli a podarilo sa nám dodať všetky práce v požadovanej kvalite a termínoch, hovorí Martin Rusinko, projektový manažér ENGIE Services.

Druhú fázu projektu realizovala ENGIE Services vďaka víťazstvu v tendri, kde obhájila svoju pozíciu aj vďaka skúsenostiam, ktoré získala v rámci prvej fázy, a tomu, že dobre poznala potreby klienta. Projektovanie začalo v lete 2016 a samotná druhá fáza realizácie bola spustená v januári tohto roku podpisom zmluvy. V rámci tohto projektu sa bude realizovať inštalácia dvoch veľkých vzduchotechnických (VZT) jednotiek a potrubia na streche haly, celková úprava strechy a stabilného hasiaceho zariadenia v hale, napojenie VZT jednotiek na elektrický prívod z rozvodne umiestnenej na streche haly a zber dát pre meranie a reguláciu zo VZT jednotiek. Druhá fáza bude náročnejšia ako prvá, keďže práce na streche sa budú vykonávať za pomoci veľkého žeriavu alebo vrtuľníka. Všetky práce by mali byť ukončené v máji tohto roku.

„Veríme, že aj táto fáza splní všetky očakávania klienta, ktorý si nás vybral najmä kvôli našim skúsenostiam a nadnárodnému pôsobeniu. Úspešná druhá fáza môže byť opäť predzvesťou pokračovania spolupráce v ďalšich fázach, pretože ešte stále vidíme možnosti na technické vylepšenia budovy. Mám na mysli hlavne dodanie chillera pre strojovňu chladu, doplnenie ďalších VZT jednotiek, a tiež možnosť poskytovania služieb technickej správy nehnuteľností,“ uzatvára Martin Rusinko.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com