Jirau v Brazílii – najväčší celosvetový projekt výstavby vodnej elektrárne Skupiny ENGIE

Jirau v Brazílii – najväčší celosvetový projekt výstavby vodnej elektrárne Skupiny ENGIE 16. decembra 2016 bola slávnostne spustená do prevádzky Hydroelektráreň Jirau, ktorá je umiestnená na rieke Madeira, v meste Rondônia v severnej Brazílii. Inaugurácie sa zúčastnil aj predseda predstavenstva ENGIE - Gérard Mestrallet. Jirau je 4. najväčšou vodnou elektrárňou v krajine a v rámci Skupiny ENGIE ide o celosvetovo najväčší projekt v tejto oblasti. V prevádzke je 50 turbín s inštalovaným výkonom 3 750 MW, produkujúcich energiu zodpovedajúcu spotrebe viac než 10 miliónov domácností.

Hydroelektráreň Jirau je prevádzkovaná spoločnosťou Energia Sustentável do Brasil, v ktorej má ENGIE 40 % účasť. Celková investícia do projektu sa pohybuje okolo 5,3 miliárd amerických dolárov a výstavba trvala 90 mesiacov. Vďaka dlhodobému kontraktu uzatvorenému na obdobie 35 rokov sa vyprodukuje dostatok energie, ktorou sa zaistí ekonomický rast vyhovujúci požiadavkám trhu na najbližšie roky. 70% objemu výroby z hydroelektrárne má už svojich odberateľov zazmluvnených prostredníctvom dlhodobých kontraktov a zvyšná časť objemu bude predávaná priemyselným klientom.

Projekt je certifikovaný spoločnosťou United Nations for the commercialization of carbon credits. Jej cieľom je dosiahnuť redukciu 6 miliónov ton CO2 ročne, ktoré by inak boli vyprodukované inými zdrojmi.

Hydroelektráreň Jirau v Brazílii vytvorila viac ako 60 000 priamych aj nepriamych pracovných príležitostí a podporila predovšetkým lokálnu zamestnanosť. Okrem toho, projekt má rozsiahly sociálno–environmentálny program, ktorý pozostáva z 34 programov s celkovou investíciou 390 miliónov amerických dolárov, ktoré prispievajú k ekonomickému, environmentálnemu a sociálnemu rozvoju regiónu. Od roku 2010 sa zrealizovalo viac ako 140 aktivít v snahe zlepšiť kvalitu života tisíckam ľudí žijúcich v okolí.

Za účelom naplnenia Programu na presídlenie zasiahnutej populácie bolo postavené nové mesto Nova Mutum Paraná s počtom 1 600 domov na rozlohe dvoch miliónov metrov štvorcových a s predpokladanou kapacitou 6 000 obyvateľov. V januári 2011 bolo odovzdané do správy radnice mesta Porto Velho. Mesto je kompletne vybavené pre život obyvateľov. Nachádzajú sa tu školy, zdravotnícke zariadenia, polícia, hasiči a záchranári, samozrejme, mesto je pokryté mobilnými sieťami, dostupný je internet, elektrická energia, k dispozícií je aj verejná doprava, nákupné centrá a voľnočasové aktivity.

Nový projekt výstavby Hydroelektrárne Jirau upevnil vedúcu pozíciu Skupiny ENGIE na brazílskom trhu v produkcii energie, v rámci súkromného sektoru. Dokončenie Jirau je dôkazom obchodných, finančných, strojárenských a sociálno–environmentálnych schopností celého tímu podieľajúceho sa na jeho realizácií.  ENGIE pôsobí v Brazílii 20 rokov. A práve vďaka výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovaným kvalitným energetickým službám má stále ambíciu rásť, a tiež pomáhať mestám v ich transformácii, aby boli inteligentnejšie, čistejšie a udržateľnejšie.

ENGIE je najväčší súkromný výrobca energie v krajine s inštalovanou kapacitou 10 212 MW v 28 elektrárňach naprieč celou Brazíliou. 90% celkovej inštalovanej kapacity Skupiny ENGIE pochádza z čistej obnoviteľnej energie s nízkou produkciou emisií skleníkových plynov. Takéto postavenie ENGIE získala aj vďaka veternej elektrárni na severovýchode krajiny, a tiež novej Hydroelektrárni Jirau. V súčasnosti začína Skupina pôsobiť aj na trhu so solárnou energiou. Okrem toho v Brazílii poskytuje služby zo svojho širokého portfólia, a to najmä výrobu a distribúciu elektriny, inžiniering a integráciu systémov pracujúcich na rozvoji telekomunikačných a bezpečnostných systémov, verejné osvetlenie či mobilitu pre inteligentné mestá. Svoje služby poskytuje aj pre ropný a plynárenský priemysel. S celkovým počtom 3 000 zamestnancov dosiahla Skupina ENGIE v Brazílii v roku 2015 obrat zhruba 2 miliardy amerických dolárov.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com