ENGIE Services rozširuje spoluprácu so spoločnosťami Skupiny PRETO

ENGIE Services rozširuje spoluprácu so spoločnosťami Skupiny PRETO Hovorí sa, že úspešne zrealizovaný projekt prinesie ďalšie. ENGIE Services od minulého roka rozširuje oblasť spolupráce s Rybou Žilina a ďalšími spoločnosťami patriacimi do Skupiny PRETO.  
 
V roku 2014 začala ENGIE s realizáciou projektu pre výrobcu obľúbenej tresky - Ryba Žilina. Vyhrala verejnú súťaž, predmetom ktorej bola dodávka a montáž technologických zariadení určených na chladenie a mrazenie skladov spoločnosti. Okrem dodávky a montáže navrhovala a pripravovala celý realizačný projekt. Realizácia projektu bola ukončená v apríli 2015. Tým však spolupráca neskončila. Vďaka odborného prístupu, kvalite dodaných prác a celkovo úspešne zvládnutému projektu spolupráca pokračovala aj ďalej, a to vo forme poskytovania služieb technickej správy a údržby objektu.

V súčasnosti patrí Ryba Žilina, spol. s r. o. do skupiny PRETO, do ktorej tiež patrí DC Nordia, s. r. o., PRETOLOG s. r. o. a MŠK Žilina, a. s. Do roku 2016 ENGIE Services spravovala dva objekty - distribučno-logistickú spoločnosť DC Nordia a Mraziarne Žilina.

DC Nordia zabezpečuje distribúciu mrazeného a chladeného tovaru pre sieť COOP Jednota Slovensko. V rámci jej distribučných skladov, nachádzajúcich sa v mestskej časti Poprad - Matejovce, ENGIE Services zabezpečuje prevádzku mrazenia a chladenia, údržbu objektov, SBS a tiež revízie a odborné prehliadky všetkých vyhradených technických zariadení.

„V roku 2015 sme prevzali do správy aj Mraziarne Žilina, kde sa staráme o prevádzku a údržbu mrazenia, chladenia, vykurovania a o revízie a servis vyhradených technických zariadení. Okrem týchto prác sme zrealizovali aj stavebné úpravy celého objektu. Rozsah poskytovaných služieb sa rozšíril v októbri minulého roku o SBS a kamerový systém, ktorý sme navrhli, nainštalovali a aj ho prevádzkujeme. Aktuálne riešime projekt vybudovania trafostanice s VN a NN rozvádzačmi a so záložnými zdrojmi. V súčasnosti prebieha vybavovanie stavebných povolení a na jar chceme začať s realizáciou projektu,“ hovorí Jozef Galdun, riaditeľ Regiónu Stred.

Pod spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r. o. patrí aj prevádzkareň v obci Častkovce v okrese Nové Mesto nad Váhom a Hotel Villa Nečas v Žiline. V týchto prevádzkach zabezpečuje ENGIE Services údržbu a správu vyhradených technických
zariadení.  

„V dôsledku dobrých vzťahov, vzniknutých na základe úspešnej spolupráce, budeme pravdepodobne v ďalších kvartáloch poskytovať služby aj ďalším subjektom Skupiny PRETO. Teší nás, že projekty pre Skupinu PRETO majú regionálny charakter, keďže zasahujú viaceré mestá a prinášajú nové pracovné miesta pre ľudí z nášho regiónu. Za najväčšiu pridanú hodnotu a dôvod rozširujúcej sa spolupráce považujem komplexnosť služieb, ktoré ponúkame. Nepopierateľnou výhodou je určite aj energetický manažment, ktorý je súčasťou poskytovaných služieb. Ide o hľadanie riešení ako byť efektívnejší a šetrnejší. Aby bola táto služba naplnená v praxi, veľkým motivátorom je deľba potenciálnych úspor. Napríklad sfunkčnením ručného odmrazovania došlo k úsporám, z ktorých časť nám je vyplácaná vo forme mesačných odmien. Do budúcnosti plánujeme ďalšie aktivity zamerané na optimalizáciu prevádzky, úsporu financií a zefektívňovanie služieb. Záujmy klienta sú pre nás prvoradé, a aj v rámci tohto veľkého, na seba nadväzujúceho projektu, sa nám opäť osvedčilo, že poctivou, odbornou prácou a korektnými vzťahmi sa vždy otvárajú dvere novým možnostiam,“ uzatvára Jozef Galdun. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com