Seminár BOZP pod záštitou GDF University

V priebehu mája sa uskutočnil dvojdňový seminár (Leadership in Health&Safety), ktorého sa zúčastnilo 42 našich kolegov z radov vedúcich a projektových manažérov. Účastníci sa detailne zoznámili s jedenástimi pravidlami BOZP GDF Suez a mali možnosť zdieľať svoje skúsenosti.

Účastníkov oslovila celková kultúra bezpečnosti naprieč Skupinou. Najväčší ohlas malo zvyšovanie štandardov kvality života na pracovisku a jeho pravidelné návštevy, vyhodnocovanie a zvládanie rizík, prevádzanie analýz nad rámec požiadaviek. Každý účastník si zo seminára odniesol inšpiráciu a uvedomenie, že bezpečnosť práce nie je len prázdny legislatívny pojem, ale ukrýva v sebe i určitú starostlivosť o druhých. Starostlivosť, ktorá má za následok ľudský prístup k svojim kolegom a záujem o ich pracovné podmienky a prostredie.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com