Nákupné centrum Aupark pod správou Cofely a.s.

Cofely sa na jeseň v roku 2013 zúčastnilo výberového konania v oblasti technickej správy a údržby pre objekt nákupného centra Aupark. Po sérii súťažných kôl a úspešných rokovaní zavŕšilo tento tender podpísaním zmluvy so spoločnosťou Aupark, a. s. na obdobie jedného roka s následnou trojročnou opciou.

Predmetom podpísanej zmluvy je poskytovanie služieb technickej správy nehnuteľnosti, dennej údržby budovy a jej zariadení, nepretržitý 24-hodinový dispečing na zabezpečenie optimálneho vnútorného prostredia objektu, riešenie zákazníckych požiadaviek systémom Help-desk, ako aj energetický manažment, ktorý je klientmi v súčasnosti požadovaný.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com