Koniec vykurovacej sezóny

Napriek tomu, že vykurovacia sezóna 2013/2014 nebola príliš chladná, trvala relatívne dlhé obdobie. S reálnym vykurovaním sa začalo už v septembri a končilo až v máji. Ak zhodnotíme celý rok 2013, tak vývoj počasia na začiatku roka ovplyvnil celý rok 2013, ktorý bol celkovo chladnejší ako rok 2012, preto mohol nastať nárast spotreby tepla v domoch. Rok 2014 sa zatiaľ vyvíja presne opačne.

Uplynulá sezóna prebehla bez problémov a počas vykurovacieho obdobia spoločnosti patriace do skupiny Cofely, nezaznamenali žiadne problémy s dodávkami paliva, či už to bol plyn alebo drevná štiepka.

Pozn.: Trvanie vykurovacej sezóny v zmysle legislatívy je určené od 1.9. do 31.5. Pre začiatok vykurovania musí byť splnená podmienka poklesu (resp. prekročenia) priemernej dennej teploty 13°C, s výhľadom na predpoklad vývoja počasia.
 

 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com