EPC kontrakt Malacky

Výsledkom súťaže bol podpis zmluvy, kde sa Cofely zaviazalo realizovať navrhnuté úsporné opatrenia, vrátane zabezpečenia financovania prostredníctvom splácania investície mestom po dobu 10 rokov z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor. Predmetom rekonštrukcie sú opatrenia na technologických zariadeniach (rekonštrukcia plynovej kotolne a VZT strojovne, inštalácia priestorovej regulácie IRC a energeticky úsporných svietidiel) a opatrenia na stavebných konštrukciách (výmena presklených stien, zateplenie obvodových konštrukcií, výmena okien a dverí)

Po realizácii úsporných opatrení a nastavení prevádzkového režimu začína plynúť obdobie garantovania dosiahnutých úspor. V prípade tohto projektu je to obdobie 10 rokov, počas ktorého sa Cofely zaviazalo znížiť spotrebu energií o 28 % za rok. V rámci rekonštrukcie bude realizovaný centrálny informačný a monitorovací systém, ktorý umožní kontinuálne sledovanie plnenia prevádzkových parametrov, na ktorých boli realizované opatrenia, vrátane spotrieb jednotlivých druhov energií.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com