Editoriál

Teším sa, že sa nám darí napredovať v nových segmentoch – napríklad po úspešnom výberovom konaní v Meste Malacky sme získali desaťročný kontrakt v oblasti EPC (projekt energetických úspor so zárukou), či v Meste Čadca projekt na komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a jeho prevádzky, údržby a opráv v nasledujúcich 15 rokoch. Je to znamenie, že smerovanie k partnerstvám, kde Cofely je odborným garantom so skúsenosťou v oblasti energetických služieb, je správne.

Naše podnikanie je vo významnej miere spojené s poskytovaním služieb v regiónoch Slovenska, a našou snahou je s nimi byť čo v najužšom kontakte a samozrejme ich podporovať. Snažíme sa robiť maximum aj pre podporu tých, ktorí pomoc veľmi potrebujú – preto sme si dovolili pripojiť pasáž o spolupráci s nadáciami, neziskovými organizáciami či občianskymi združeniami.

Prajem Vám pevné zdravie, veľa úspechov a v nadchádzajúcej letnej a dovolenkovej sezóne mnoho zážitkov!

Roman Doupovec
generálny riaditeľ

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com