Darovali sme 2 % z daní

Nadácia preventívnej medicíny – SANUS

Hlavným poslaním nadácie je finančne a materiálne podporovať verejnoprospešné služby v oblasti zdravotnej prevencie. Nadácia podporuje súťaže a kultúrne podujatia na získanie peňažných a nepeňažných prostriedkov určených na prevenciu zdravia.

Nadácia Lekár

Nadácia dlhodobo podporuje rozvoj zdravotníctva na území Slovenskej republiky a to vo všetkých smeroch jeho činnosti, predovšetkým so zameraním na podporu rozvoja materiálno-technických podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Autistické centrum Andreas n.o.

Autistické centrum Andreas n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Medzi jej hlavné ciele patrí zabezpečenie celoživotnej starostlivosti a služieb pre ľudí, ktorí sú postihnutí autizmom, ako aj vzdelávanie, poradenstvo a pomoc pre rodiny postihnutých. Centru pomohla  dvoma percentami spoločnosť Termming.

Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš

KTK LM je klub s dlhoročnou tradíciou a patrí k najlepším klubom vodného slalomu v Európe. Vďaka výborným tréningovým podmienkam a kvalifikovaným trénerom vychovalo mnoho majstrov Európy, sveta, víťazov svetových pohárov a olympijských medailistov. 2 % z daní darovala športovému klubu spoločnosť LMT a.s., ktorá sa zaoberá výrobou a rozvodom tepla v Liptovskom Mikuláši, kde dodáva teplo viac ako 32-tisícom obyvateľom mesta.

Neinvestičný fond mesta Skalica

Spoločnosť SKAL&CO podporila dvoma percentami Neinvestičný fond mesta Skalica, ktorého cieľom je podpora a rozvoj vzdelávania v meste Skalica, technicko – materiálne vybavenie škôl, ale aj ochrana a tvorba životného prostredia, podpora zdravia a rozvoj športu.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com