Zmena adresy sídla, značky, loga a obchodného mena Cofely

Zmena adresy sídla, značky, loga a obchodného mena Cofely

18. novembra 2015 sa COFELY a.s. presťahovala do nových priestorov Jarošova OC v Bratislave. Zmena adresy sa dotkla aj spoločností Skupiny COFELY, ktoré sídlili na adrese Mlynské Nivy 61 – TERMMING, a.s., Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. a KPT, a.s.


Od 1. januára 2016 sa zmení sídlo spoločnosti aj v Obchodnom registri SR. Všetky ostatné údaje – obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie a telefónne čísla zostávajú nezmenené.

Nová adresa spoločností COFELY a.s., TERMMING, a.s., Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. a KPT a.s. je Jarošova 1, 831 03 Bratislava.

V apríli tohto roku materský koncern GDF SUEZ zmenil celosvetovo svoj názov na ENGIE. COFELY na Slovensku zmení v prvom štvrťroku 2016 svoju značku a logo na ENGIE. K zmene obchodného mena dôjde v prvej polovici nasledujúceho roku.

 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com