Stavbu nového plotu okolo gazdovského dvoru v DSS Smrečany finančne podporili zamestnanci Cofely

Stavbu nového plotu okolo gazdovského dvoru v DSS Smrečany finančne podporili zamestnanci Cofely

V júni 2015 sa zamestnanci Cofely rozhodli zapojiť do internej zbierky a podporiť projekt DSS (Domov sociálnych služieb) v Smrečanoch – vybudovanie gazdovského dvora pre klientov zariadenia. Ešte v lete vyzbierali 915 eur, vďaka ktorým bolo v Smrečanoch na jeseň možné postaviť okolo novovybudovaného areálu plot. 

DSS v Smrečanoch pomáhal budovať a dnes riadi Ján Kuzár, ktorý stojí aj za projektom Gazdovského dvora. V zariadení žije okolo 60 mužov vo veku od 20 do 84 rokov, ktorí sú postihnutí psychickými chorobami – schizofréniou, mentálnou retardáciou, demenciou, autizmom... Riaditeľ Kuzár, ktorý sám vychováva postihnuté dieťa, sa rozhodol zmierniť sociálnu izoláciou svojich zverencov prostredníctvom animoterapie. Cieľom tejto liečebnej metódy je prostredníctvom citového vzťahu k zvieratám posilňovať imunitný systém, rozvíjať jemnú motoriku a motivovať k spolupráci pri komunikačných problémoch.  Liečivé pôsobenie zvierat súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú schopné prejaviť. To je dôležité práve u ľudí, ktorí pochádzajú z málo podnetného sociálneho prostredia, ktoré môže spôsobovať ich citovú depriváciu. Dotyk živej bytosti (zvieraťa) zlepšuje ich duševný stav a prináša radosť do života.

Gazdovský dvor riaditeľ vybudoval v rámci areálu DSS, zvieratá získal od ľudí zo Smrečian a prostriedky na kúpu kŕmidiel a plotu od sponzorov. Jedným z nich boli aj zamestnanci Cofely. Ako prejav vďaky Cofely spolu s DSS zorganizovala pre darcov z radov zamestnancov výlet do Smrečian, v rámci ktorého 15. 10. 2015 títo slávnostne odovzdali klientom zariadenia novopostavený plot.

Atmosféru v deň odovzdávania plotu opisuje organizátorka zbierky a výletu Dáša Jaslovská: „V DSS na nás v tento deň netrpezlivo čakal nielen riaditeľ Kuzár, ale aj jeho zverenci. Tí nás hrdo povodili po celom dvore, osobne nám ukázali svoje zvieratá, o ktoré sa starajú, nové maštale a plot, ktorý sa im vďaka našim príspevkom podarilo vybudovať.  Celý kolektív DSS pre nás pripravil výborný guláš. Pohostenie podávali v jedálni. Veľmi sa nám páčil starostlivo prestretý stôl s vlastným jednoduchým riadom klientov – mužov a chlapcov, ktorí v DSS žijú. Tí nám navyše stôl vyzdobili jesennými plodmi – gaštanmi, šiškami... Sedeli sme pri tom veľkom stole v malej jedálni, jeden vedľa druhého, a cítili neopakovateľnú atmosféru, ktorá tam vládla.  Myslím, že tento výlet nás ako kolektív, aj vďaka tomuto miestu, zblížil ešte viac. Ako sa hovorí – stokrát počuť, raz zažiť. Ani najlepší článok nemôže opísať ako sme sa v Smrečanoch cítili a čo všetko nám vírilo v hlavách pri pohľade na osudy mužov, ktorí tu žijú. Sme radi, že sme im mohli aspoň trochu pomôcť a prispieť k vybudovaniu gazdovského dvora, ktorý im vďaka živým zvieratám priniesol nový rozmer do ich inak jednotvárnych dní v DSS.“ Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com