Nové stromčeky budú skrášľovať školské dvory v piatich západoslovenských mestách

Nové stromčeky budú skrášľovať školské dvory v piatich západoslovenských mestách

V októbri, v rámci projektu Cofely Eco školy, vysadili zamestnanci Cofely spolu so žiakmi jednotlivých škôl a dobrovoľníkmi z OZ KOZEL stromy na školských dvoroch 5-tich základných škôl v Západoslovenskom kraji.  

 

Na jeseň 2015 Cofely spustila nový projekt Cofely Eco školy, zameraný na podporu vzdelávania detí v oblasti environmentalistiky. Súčasťou projektu bola aj výsadba zelene a stromov na školských dvoroch vo vybraných školách v mestách, v ktorých Cofely prevádzkuje tepelné hospodárstva – Malacky, Senica, Pezinok, mestské časti Bratislavy Vrakuňa a Rača. Celkovo sa projektu zúčastnilo viac ako 120 detí.

 

Zeleň sa sadila na základe návrhov žiakov z vybraných tried 5. ročníkov. „Snažili sme sa, aby projekt nemal iba edukatívny charakter, ale aby si deti samy skúsili, aké náročné je zasadiť strom. Chceli sme im vysvetliť, že mať okolo seba zeleň nie je samozrejmosť, že ju treba chrániť a starať sa o ňu. Veríme, že sa nám to vďaka projektu Cofely Eco školy podarilo,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností Cofely.

 

Na základe pozitívnych reakcií zo strany škôl sa Cofely rozhodla v projekte pokračovať dlhodobo - v roku 2016 so školami, s ktorými spolupracovala tento rok, a neskôr postupne pribudnú aj školy v iných mestách.  

 

Postrehy zamestnancov Cofely, ktorí sa zúčastnili výsadby zelene

„Celý projekt hodnotím veľmi pozitívne, bolo vidieť, že deti majú veľkú radosť z nápadu zasadiť si stromček na dvor svojej školy a môcť sa naň každý deň pozerať. Prekvapila ma ich ochota a vytrvalosť pri kopaní jamy a silná súťaživosť medzi tímami, ktorý bude mať krajší výsledok. Ľudia z OZ KOZEL vytvorili príjemnú pracovnú atmosféru, doplnenú odbornými radami a informáciami, z ktorých som sa aj ja veľa naučila.“

Eva Pauliková, obchodno-technický zástupca, Cofely

 

Zabudli sme, alebo sme ani neboli naučení, dobrovoľne pomáhať neziskovým organizáciám, a preto som veľmi rád využil príležitosť pomôcť v rámci projektu Cofely Eco školy so sadením stromčekov v Malackách. Rád pomôžem aj v budúcnosti.

Peter Koman, senior project manager, Cofely

 

„Výborný nápad a super projekt, ktorý deťom určite niečo dal (okrem toho, že im odpadli hodiny J) a priblížil im, že to, čo robíme, súvisí s prírodou, ekológiou a znížením energetickej náročnosti budov.“

Nela Sadloňová, obchodno-technický zástupca Cofely Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com