Editoriál

Editoriál Vážení obchodní partneri, vážené kolegyne a kolegovia,
 
verím, že ste prežili pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších a načerpali novú energiu do ďalších pracovných dní. Máme pred sebou koniec roka a s ním spojené bilancovanie. U nás v Cofely bol uplynulý rok z hľadiska obchodných výsledkov, vďaka vám všetkým – obchodným partnerom a zamestnancom, úspešný. Nové projekty, ktoré sa nám podarilo získať, sú výsledkom aktívnej práce divízie obchodných činností.  Verím, že vďaka vysokej kvalite realizačných prác a dodávaných služieb budeme s novými obchodnými partnermi spolupracovať aj na ďalších úspešných projektoch.
 
Rok 2015 bol pre nás rokom významných zmien. V novembri sa naša centrála spolu so spoločnosťami  Skupiny COFELY, sídliacimi na Mlynských Nivách, presťahovali do nových priestorov na Jarošovej v Bratislave. K zmenám došlo aj v rámci vedenia Cofely. V manažmente pribudli noví kolegovia – Ing. Peter Lempeľ, riaditeľ Divízie financií a podporných činností, Ing. Róbert Ruňanin, riaditeľ Divízie obchodných činností a Ing. Juraj Sochor, riaditeľ Divízie dodávateľských činností.
 
Zmeny so sebou prinesie aj nový rok 2016, v ktorom sa zmení značka, logo a  obchodné meno spoločnosti. O prebiehajúcom rebrandingu vás budeme aj naďalej priebežne informovať na internetovej stránke Cofely.     
 
Na záver by som vám rád do nového roku zaželal veľa zdravia, energie, elánu a pracovných úspechov!  
 
Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ COFELY a. s.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com