Korektnosť, etika a slušnosť v biznise sa vždy oplatia

Korektnosť, etika a slušnosť v biznise sa vždy oplatia

Rozhovor s Ing. Ľudovítom Hintošom PhD, riaditeľom Pobočky Košice. 

 

Do firmy ste na pozícii riaditeľa pre Región Východ nastúpili približne pred rokom. Ako tento rok hodnotíte, čo sa vám podarilo, na čo ste hrdý?  

Z môjho pohľadu je najdôležitejšie, že sa mi podarilo stmeliť tím, pretože bez ľudí sa pracovať nedá. V biznise by si mali kolegovia vedieť navzájom pomôcť, je potrebné, aby rozumeli aj oblastiam, na ktoré sa nešpecializujú, aby sa na veci nepozerali iba zo svojho uhlu pohľadu. Myslím, že sa mi za ten rok podarilo vybudovať tím, ktorý spolu dobre funguje, čo sa samozrejme už aj odzrkadľuje v obchodných výsledkoch.

 

Na aké služby a projekty sa región zameriaval v minulosti a ako je tomu dnes? 

V minulosti sme sa zameriavali hlavne na služby v oblasti dodávateľských činností a lokálne projekty, ktoré súviseli s centrálnymi zákazkami, hlavne v oblasti facility manažmentu.

V súčasnosti sa snažíme viac zameriavať aj na výrobu a distribúciu tepla a energetické služby. A o tom, že sme úspešní, svedčí aj spustenie prevádzky nového tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch od nového roku. Okrem toho máme prevádzky spadajúce do nášho regiónu aj v Moldave nad Bodvou a v Liptovskom Mikuláši.

Teší ma, že sa nám darí rozbiehať menšie projekty aj priamo u nás v Košiciach, kde začíname s prevádzkou dvoch kotolní na Popradskej ulici – Borovicový háj a na Klimkovičovej ulici (sídlisko KVP). Okrem správy by sme v týchto kotolniach chceli zmeniť aj technológiu z hľadiska MaR. Naším cieľom je prepojiť ich s centrálnym dispečingom tak, aby boli kompatibilné s ostatnými kotolňami, ktoré prevádzkujeme. Postupne by sme chceli majiteľom objektov ponúknuť aj služby z oblasti dodávateľských činností.

 

Aké sú vaše plány do budúcnosti - na čo by ste sa chceli zamerať?

Na teplárenstvo. V súčasnosti máme rozpracované ďalšie 3 - 4 projekty vo väčších mestách, do ktorých vstupujem aj prostredníctvom nových akvizícií z oblasti verejného osvetlenia.  

Radi by sme prenikli do priemyselného segmentu. Jedným z projektov z tejto oblasti je aj zákazka pre spoločnosť Getrag ford, pre ktorú sme pripravovali projektovú dokumentáciu na rozšírenie výroby z hľadiska HVAC. Vyhrali sme projekt a teraz prebieha podpis zmluvy aj pre realizačnú časť. Ďalším zaujímavým projektom je dodávka a montáž vzduchotechnických a chladiacich zariadení pre Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch.

Z ďalších dlhodobejších a ambicióznych projektov by som spomenul Smart cities. Chceli by sme mestám poskytovať nielen nové osvetlenie, ale aj iné smart riešenia – napríklad z oblasti bezpečnosti, informovanosti a internetovej konektivity. Zaujímajú nás napríklad aj športoviská, hokejové a futbalové štadióny, na ktoré by sme sa chceli v budúcnosti zamerať.

Máme ambície vstúpiť aj do hutníckeho priemyslu, kde sú veľké možnosti. Jednoducho, náš záber sa stále rozširuje.

 

Čo je podľa vás dôležité vo vzťahu ku klientom? 

Dôvera. Odzrkadľuje sa to napríklad v tom, že obyčajne začíname u nového klienta s realizáciou malej zákazky a keď je spokojný, zverí nám väčšiu. Môže sa na nás spoľahnúť, že ho nesklameme.

Komunikácia je tiež veľmi dôležitá. Vedieť počúvať, čo klienti potrebujú, a potom následne nájsť pre nich to najlepšie riešenie. Znie to jednoducho a samozrejme, ale nie každý sa tým dnes riadi.

S komunikáciou súvisia aj vzťahy, ktoré máme so zákazníkmi – myslím tým osobné. Konkrétne, že ich pravidelne navštevujeme, zaujímame sa o to, čo potrebujú, či sú spokojní s tým, čo sme im dodali,  prípadne, či by sme im nevedeli pomôcť s ďalšími projektami.

 

Sú podľa vás klienti na východe iní ako napríklad v Bratislave?

Nepovedal by som, že sú iní. Možno trošku menej nároční, keďže aj prostredie na východe je trošku iné. Ale to tiež neplatí u každého. Pre klientov je dôležité, aby sme sa za každých okolností snažili dodržať sľub, ktorý sme im dali. Keď klient zavolá a nemôžem mu zdvihnúť telefón, zavolám mu neskôr. Nezabudnem na neho. Jednoducho stačí dodržiavať základné princípy biznisu a slušnosti.

 

Spomínali ste, že ste hrdý na to, že sa vám podarilo stmeliť tím na pobočke.

Áno, keď som pred rokom nastúpil na miesto riaditeľa košickej pobočky, potreboval som do tímu doplniť niekoľkých ľudí. Hľadal som nielen odborníkov z technických oblastí, ale tiež som sa pozeral na ich ľudské kvality – aby zapadli do nášho tímu. Mojou snahou je nájsť a pracovať s ľuďmi, ktorí sú odborníci vo viacerých oblastiach, ktorí nie sú zameraní iba na svoju úzku špecializáciu. V tíme by si mali ľudia pomáhať, vedieť sa zastúpiť, a preto je podľa mňa potrebné nájsť takýchto ľudí a pracovať s nimi.

 

Ako ste na to išli, na čo ste sa pri budovaní tímu zamerali?

Rovnako ako naši klienti, aj ľudia na pobočke vycítia, či je ich nadriadený férový, či sa o nich zaujíma naozaj, alebo iba naoko, či im vie poradiť, či naozaj úprimne chce, aby pracovali ako jeden tím.

Ďalšou vecou, ktorá je podľa mňa pre tímovú prácu dôležitá je informovanosť. Ak má celá spoločnosť pracovať ako jeden tím, jednotlivé tímy – napríklad ten náš na východe - by mal byť informovaný o tom, čo sa v rámci jednotlivých divízií deje, aké nové projekty máme, aká je stratégia firmy, aké sú jej plány a vízia do budúcnosti. Na to kladiem veľký dôraz – aby boli ľudia na pobočke o všetkom informovaní.

 

Čo je z hľadiska biznisu v tomto odvetví podľa vás najdôležitejšie?

Asi sa budem opakovať, ale z môjho pohľadu je to dodržaniu sľubu, ktorý dáme klientovi. Aby sme vždy splnili to, čo sľúbime. Znie to triviálne, ale nie vždy je to jednoduché dodržať. Najmä ak kvalita výkonov niekedy závisí aj od subdodávateľov. 100 %-ne sa vieme spoľahnúť iba na seba a svojich ľudí.

A práve toto je jedna z oblastí, na ktorú by som sa chcel zamerať. Aby sme školili a získavali odborníkov do vlastných radov. Je to dôležité aj z pohľadu hľadania synergií medzi projektami. Kolegovia by sa mali vedieť zastúpiť, skúsiť si robiť aj na iných projektoch, aby získali nadhľad, pochopili súvislosti, čo by malo samozrejme pozitívny dopad na konečné výsledky, pridanú hodnotu a spokojnosť klientov.

Ak spolupracujeme s dodávateľmi, uprednostňujeme tých preverených, ktorí vedia pružne reagovať na naše požiadavky a vedia byť k dispozícii v prípade potreby aj mimo pracovných hodín a dní. 

Poslednou vecou, ktorú by som rád spomenul a ktorá sa dnes asi celkom nenosí, je trpezlivosť. Hlavne v tomto biznise je dôležité byť trpezlivý a robiť veci systematicky. Platí to najmä v obchode. Čas medzi zasiatím a zberom je dlhý. Človek si často myslí, že už z toho nič nebude a zrazu začínajú prichádzať prvé plody. Takže, aby som to zhrnul – systematickosť, trpezlivosť a korektný prístup. Klienti už za tie roky sami zistili, komu sa oplatí dôverovať a komu nie. Korektnosť, etika a slušnosť v biznise sa vždy oplatia.

 

 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com