Dodávka chladiacich a vzduchotechnických zariadení pre IMUNA PHARM

Dodávka chladiacich a vzduchotechnických zariadení pre IMUNA PHARM

Na jeseň tohto roku Cofely zrealizovala dodávku a montáž vzduchotechnických a chladiacich zariadení v Hale výroby infúznych roztokov v spoločnosti IMUNA PHARM, Šarišské Michaľany. 

Spoločnosť IMUNA PHARM, a.s., ktorá vznikla v roku 2002, nadväzuje na svojho predchodcu – IMUNA, š.p., ktorá na trhu pôsobila od roku 1953. Dnes sa IMUNA PHARM, ktorá neustále inovuje svoje výrobné kapacity a technológie, zaoberá hlavne výrobou vakcín a biologických liekov, tekutých a pevných liekových foriem, zdravotníckych pomôcok a produkciou personalizovaných bunkových implantátov.

Cofely začala pre IMUNA PHARM realizovať dodávku a montáž vzduchotechnických zariadení a chladenia pre technológie a ventiláciu začiatkom októbra 2015. Projekt by mal byť dokončený a odovzdaný do 20. decembra 2015. „Dodávka chladenia a vzduchotechniky pre IMUNA PHARM je ďalším z projektov realizovaných pre priemyselný sektor, konkrétne farmáciu. Je zároveň potvrdením nášho smerovania a ambícií aktívne pôsobiť v tejto oblasti. Veríme, že na základe pozitívnych skúsenosti počas realizácie prvej etapy si nás IMUNA PHARM vyberie aj pre dodávku technológií v rámci ďalších etáp projektu,“ hovorí Róbert Šándor, Key account manager, Cofely. 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com