Cofely realizuje energetické audity vo viac ako 800 objektoch spoločností Slovenská pošta, ČSOB banka, Poštová banka a VÚB banka

Cofely realizuje energetické audity vo viac ako 800 objektoch spoločností Slovenská pošta, ČSOB banka, Poštová banka a VÚB banka

Spoločnosť Cofely od októbra 2015 pre Slovenskú poštu, ČSOB banku, Poštovú banku a VÚB banku spracováva energetické audity. Realizácia auditov vo viac ako 800 objektoch po celom Slovensku by mala byť ukončená začiatkom budúceho roku.  
  
Energetické audity objektov sú vypracovávané v súlade so zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Ich cieľom je posúdiť jednotlivé objekty z pohľadu jeho energetickej náročnosti, zistiť maximálne možnosti úspory energie a navrhnúť potrebné opatrenia na ich dosiahnutie. V rámci realizácie auditu Cofely pre Slovenskú poštu, ČSOB banku, Poštovú banku a VÚB banku vypracuje vyhodnotenie súčasného stavu predmetu auditu a následne navrhne opatrenia na úsporu energií. Výstupom energetického auditu bude písomná správa a súhrnný informačný list.

 

„Cofely má s podobnými projektami skúsenosti. V minulosti napríklad realizovala energetický audit pre vybrané objekty Slovenských elektrární v Trnave, Trenčíne a Vojanoch. Energetický audit by mal pomôcť klientom lokalizovať najefektívnejšie možnosti úspor a pripraviť návrh opatrení vedúcich k zníženiu energetickej náročnosti. Veríme, že naše skúsenosti s podobnými projektami, odbornosť kolegov z oddelenia energetických služieb a finálne písomné správy z auditov pomôžu našim klientom znížiť energetickú náročnosť objektov ,“ hovorí Daniel Čurka, vedúci oddelenia energetických služieb Cofely.   

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com