Základná škola v Lehote pod Vtáčnikom s novým tepelným čerpadlom na plynový pohon

Areál Základnej školy v Lehote pod Vtáčnikom je  zásobovaný teplom z vlastnej plynovej kotolne, ktorá zabezpečuje výrobu tepla pre vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a ohrev vody v školskom krytom bazéne. Teplovodná kotolňa je  vybavená tromi kotlami s celkovým tepelným výkonom 1 060 kW.

Cofely do existujúceho vykurovacieho systému školy dodalo a nainštalovalo tepelné čerpadlo s plynovým pohonom o výkone 42,5 kW. Okrem samotného čerpadla, ktoré bolo inštalované pred budovou kotolne, Cofely v priestoroch kotolne nainštalovala vnútornú jednotku (výmenník chladivo/voda), ktorá bola spolu s čerpadlom následne napojená na existujúce potrubie. V rámci dodávky nového tepelného čerpadla bol na prípojke zemného plynu  nainštalovaný podružný plynomer.   

„Pre dodávku tepelného čerpadla s plynovým pohonom sa investor projektu rozhodol pre jeho jedinečné vlastnosti. Primárnym zdrojom získavania energie  v prípade tepelného čerpadla  je vonkajší vzduch, ale aj teplo z chladiaceho okruhu motora a z produkovaných spalín, čoho výsledkom je vysoko energeticky efektívne zariadenie. Na pohon kompresora sa využíva plynový motor spaľujúci zemný plyn. Veríme, že efektívna prevádzka tepelného čerpadla s plynovým pohonom a skutočnosť, že rekonštrukcia kotolne bola realizovaná bez potreby prerušenia dodávky energií, budú pre školu v Lehote pod Vtáčnikom prínosom,“ hovorí  Róbert Ruňanin, Key Account Manager spoločnosti Cofely.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com