V Čadci sa bude svietiť úspornejšie

Predmetom zmluvy, ktorú uzavrela Čadca so spoločnosťou Cofely, je rekonštrukcia systému verejného osvetlenia, spolu so zabezpečením jeho prevádzky, údržby a dodávky elektrickej energie. Spolupráca bude trvať 15 rokov a mesto by vďaka nej malo ročne ušetriť až 70 % doterajších nákladov. Osvetlenie v Čadci bude zrealizované prostredníctvom 2 250 LED svetiel. Vďaka LED technológii tak Čadca zaplatí za elektrinu menej, no svietiť bude viac.

Projekt revitalizácie mestského osvetlenia je rozdelený do dvoch etáp – inštalačnej a prevádzkovej.

„V rámci inštalačnej fázy sme priamo v teréne zmapovali aktuálny stav verejného osvetlenia. Na základe zistení sme pripravili projektovú dokumentáciu a začali sme komunikovať so stavebným úradom. Momentálne prebiehajú práce súvisiace s obnovou exitujúcich elektrických stĺpov. V budúcom roku by sme chceli rekonštrukciu osvetlenia ukončiť,“ hovorí Dominik Čech.   

Po ukončení rekonštrukcie sa bude Cofely sústrediť na prevádzku a údržbu osvetlenia, s dôrazom na kvalitu a efektívne hospodárenie. Na základe EPC kontraktu (Energy Performance Contracting) sa  investícia bude splácať z úspor, ktoré rekonštrukcia prinesie, vďaka čomu nebude zaťažený mestský rozpočet.

Ide o prvú rekonštrukciu formou EPC na Slovensku v takomto veľkom rozsahu. „Prefinancovanie tohto projektu rieši priamo Cofely so svojimi zdrojmi, prostredníctvom financovania z dosiahnutých úspor. Ako dodávateľ poskytujeme mestu Čadca záruku na dosiahnutie očakávaných ekonomických prínosov tak, že zmluvne garantujeme úroveň energetických úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa budú splácať postupne, počas trvania zmluvného vzťahu,“ dopĺňa Dominik Čech.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com