Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pezinku úspešne napreduje

Stav, v ktorom sa tepelné hospodárstvo v Pezinku nachádzalo, bol neudržateľný, čo sa prejavilo na nespoľahlivej dodávke tepla a teplej úžitkovej vody najmä počas vykurovacej sezóny. Rekonštrukcia tento neželaný stav definitívne odstráni.

Termming hneď po prevzatí hospodárstva vykonal protihlukové opatrenia. Realizované boli aj prvotné technické úpravy na zvýšenie efektívnosti výroby tepla, najmä na kotolni Juh. V rámci prvej etapy rekonštrukcie tepelného hospodárstva boli do domov inštalované tzv. KOSTky (odovzdávacie stanice) – 32 na Severe a 27 na Juhu. Vďaka nim dom zaplatí len za teplo, ktoré odoberie a začne a ukončí vykurovanie podľa svojich potrieb. Okrem toho Termming zrealizoval výmenu teplovodných rozvodov na okruhu Sever a Juh.

Prvá etapa rekonštrukcie bude ukončená na jar 2015 konečnou úpravou chodníkov a komunikácií.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com