Mobilita v poskytovaní služieb Facility managementu

Spoločnosť Cofely už viac ako rok úspešne využíva mobilnú aplikáciu CHASTIA Helpdesk, ktorú pre ňu navrhla a vytvorila spoločnosť Chastia.  „Aplikácia CHASTIA Helpdesk slúži predovšetkým na zefektívnenie prístupu projektových manažérov, správcov a technikov k informáciám o stave riešenia požiadaviek z Helpdesku,“ hovorí Róbert Harton, Manažér sieťových projektov, Cofely. Aplikácia CHASTIA Helpdesk bola navrhnutá pre mobilné zariadenia (smartfóny), ale využíva sa aj na iných zariadeniach – tablety, PC.

„Vďaka aplikácii majú dnes všetky zúčastnené strany aktuálny prehľad o riešení zákazníckych požiadaviek. Môžu sledovať ich realizáciu od okamihu zadania, cez spracovanie, až po konečné odovzdanie. Aplikácia okrem toho umožňuje aj sledovanie pohybu a výkonu práce technikov počas dňa v rámci jednotlivých nehnuteľností. V prípade naliehavej požiadavky tak pracovníci dispečingu vedia, ktorému technikovi ju z hľadiska efektivity prideliť,“ dopĺňa Róbert Harton.

 V súčasnosti Chastia v spolupráci s Cofely pracuje na inováciách existujúcej aplikácie. Ich cieľom by malo byť postupné odstránenie papierovej dokumentácie sprevádzajúcej realizáciu správy nehnuteľnosti, a tým aj zefektívnenie procesov v rámci poskytovania služieb facility managementu.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com