Mesto Malacky znižuje energetickú náročnosť budov formou EPC

Projekt rekonštrukcie vybraných budov a zariadení bol realizovaný vrátane zabezpečenia finančných zdrojov potrebných na ich modernizáciu.

Pri návrhu a samotnej rekonštrukcii spoločnosť Cofely použila najmodernejšie stavebné technológie s dôrazom na dlhodobú životnosť, efektívnu a spoľahlivú prevádzku jednotlivých zariadení a budov tak, aby boli dosiahnuté čo najvyššie úspory spotreby energií.  

„Rekonštrukcia stavebných a technologických zariadení, okrem dosiahnutých úspor, mestu zabezpečí spoľahlivosť prevádzky jednotlivých objektov a samozrejme komfort a tepelnú pohodu pre ich návštevníkov,“ hovorí Róbert Ruňanin, Key Account Manager spoločnosti Cofely. 

Po úspešnej realizácii úsporných opatrení a nastavení prevádzkového režimu, od budúceho roku začne plynúť obdobie garantovania dosiahnutých úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa budú postupne splácať z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energie. Cofely sa zaviazalo, že počas 10 rokov zníži spotrebu energií o 28 % za rok. Počas trvania zmluvného vzťahu bude dohliadať na prevádzkovanie energetického systému budov a vyhodnocovať spotreby energií tak, aby boli garantované úspory dosiahnuté.  

Doplnkové informácie - rozsah realizovaných prác

Kino Záhoran:

  • výmena pôvodných okien a dverí, zateplenie podkrovia a fasády, výmena bleskozvodu, výmena klampiarskych konštrukcií

Mestské centrum sociálnych služieb:

  • výmena termostatických ventilov, inštalácia IQRC hlavíc, hydraulické vyregulovanie sústavy

Športová hala Malina:

  • inštalácia nového kondenzačného kotla, úprava TÚV, výmena termostatických ventilov, inštalácia IQRC hlavíc, hydraulické vyregulovanie sústavy, výmena VZT jednotiek (bazénová jednotka, vetranie šatní), kompletná úprava všetkých VZT uzlov, výmena osvetlenia (LED reflektory a LED svietidlá v bazéne, fitness centre a telocvični), stavebné úpravy – výmena presklenej steny, obklady, podhľady, atď.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com