Editoriál

Deti sa tešia na vianočný stromček, rodičia pre nich zháňajú darčeky od výmyslu sveta, až kým ich nimi nezasypú a my vo firmách hodnotíme uplynulý rok.

Tešíme sa, že zase bol úspešný aj keď veľmi náročný. Náročný na čas strávený v práci, na obchodných rokovaniach, pri uzatváraní kontraktov, inštalácií nových zariadení, riešení havarijných situácií, pri zabezpečení tepla pre vaše domovy, či pri hľadaní ďalších možností, ako zlepšiť naše služby zákazníkom a posúvať sa vpred.

A pri tom všetkom zhone akosi  často zabúdame, prečo a pre koho to všetko robíme. Každý deň nás niečo neviditeľné ženie a prikazuje nám čo musíme stihnúť, čo nesmieme zabudnúť a čo máme začať alebo dokončiť. Vystresovaní a unavení sa vraciame večer domov a nevšímame si malé očká, ktoré na nás nepochopené hľadia, prečo ani dnes nemáme na ne čas.

Možno skorší návrat z roboty a hodina strávená s rodinou by nám pomohli zajtra prísť na lepšie myšlienky a nápady, rýchlejšie nájsť riešenia a objaviť nové príležitosti. Možno hodiny strávené vyberaním vhodných darčekov by sa dali nahradiť darčekom inej kvality – prechádzkou, či krátkym výletom s rodinou do prírody, vzdialenej  od televízorov a počítačov.

Dnes mám aj osobné dôvody na takéto úvahy. Pred pár dňami som oslávil pri plnom zdraví šesťdesiatku. Po 24 rokoch v biznise a riadiacich pozíciách som sa rozhodol odovzdať  žezlo mladším a hľadať ďalšie naplnenie života. To čo som sa snažil odovzdávať v uplynulých desaťročiach mladším kolegom v profesnom živote, by som rád v najbližších rokoch inou formou odovzdával svojim vnukom a vnučkám. Som presvedčený, že zanechávam po sebe dobrý tím.

Chcem sa poďakovať Vám – všetkým našim obchodným partnerom a zákazníkom i Vám milí kolegovia za neskutočne nádherné a plnohodnotné roky, ktoré sme spolu strávili.

Želám Vám všetkým pod vianočný stromček krásne chvíle strávené v kruhu rodiny a priateľov. A do nového roka odvahu na správne rozhodnutia, ktoré Vám prinesú v osobnom živote zdravie, šťastie a lásku a v pracovnom živote zaujímavú prácu a výborných spolupracovníkom ako som mal aj ja.

Srdečne sa teším na ďalšie spoločné stretnutia!

Ing. Jozef Smolka
Riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com