Univerzita v Stuttgarte v Nemecku vďaka Cofely zníži svoje ročné náklady na energiu o 26 %

Univerzita v Stuttgarte v Nemecku vďaka Cofely zníži svoje ročné náklady na energiu o 26 % Cofely Deutschland GmbH na základe EPC zmluvy zmodernizuje univerzitný komplex budov v Stuttgarte. Celkový objem investície je 2,3 milióna eur a Cofely bude počas osem a polročného trvania zmluvy Univerzite Stuttgart garantovať ročné energetické úspory vo výške až 26 %. 

Cofely sa zmluvne zaviazala zmodernizovať 15 univerzitných budov v komplexe University Campus Stadtmitte. Celková investícia v objeme 2,3 milióna eur zahŕňa obnovu budov, renováciu fasád a  modernizáciu technických systémov.
 
Komplexné modernizačné opatrenia
Medzi kľúčové opatrenia patrí modernizácia vetracieho systému v univerzitnej knižnici, výmena štyroch chladičov za dva nové - energeticky efektívne - Pensum chladiče od Cofely refrigeration, ako aj použitie tepelného čerpadla na vykurovanie hlavnej haly.  Cieľom Cofely je v hale ochladzovať hydraulické agregáty a zároveň využiť odpadové teplo na vykurovanie priestorov. Súčasťou energetickej optimalizácie bude aj renovácia sklenenej fasády jednej z budov. Okrem toho, Cofely navrhla komplexný svetelný koncept využívajúci úsporné LED svietidlá, ktoré budú inštalované v chodbách, vstupných halách a v niekoľkých posluchárňach. Ďalšie opatrenia zahŕňajú rekonštrukciu ventilačného systému v posluchárňach, výmenu starších tepelných čerpadiel za čerpadlá s vyššou energetickou účinnosťou, ako aj opatrenia na úsporu pitnej vody.
 
Úspora ročných nákladov na energie - 374 tisíc eur
„Náklady na energie sú v rámci správy budov jednou z najnákladovejších položiek. To je aj jedným z hlavných dôvodov, prečo je pre univerzitu model EPC taký dôležitý. Cofely, ako dodávateľ, zabezpečuje plánovanie, realizáciu a financovanie požadovaných modernizačných opatrení, rovnako ako aj správu a bezporuchový chod všetkých systémov. Počas celej doby trvania zmluvy garantujeme Univerzite v Stuttgarte ročné úspory nákladov za energie vo výške 26 %, čo je približne  374.000 eur,” hovorí Stephan Ziegert, regionálny manažér pre južnú oblasť v Cofely Deutschland.