Nový projekt Cofely Eco školy podporuje environmentálne vzdelávanie detí a pomáha školám zazelenať školské dvory

Nový projekt Cofely Eco školy podporuje environmentálne vzdelávanie detí a pomáha školám zazelenať školské dvory  V septembri 2015 Cofely spustila nový projekt Cofely Eco školy, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania detí v oblasti environmentalistiky. Súčasťou projektu je aj výsadba zelene na školských dvoroch vo vybraných školách v mestách, v ktorých Cofely prevádzkuje tepelné hospodárstva. 

Projekt Cofely Eco školy je určený žiakom 5. ročníkov. Vo vybraných školách v Malackách, Senici, Pezinku a mestských častiach Bratislavy – Vrakuňa a Rača sa do projektu zapojilo 120 detí.
„Cieľom projektu Cofely Eco školy je podporiť u žiakov environmentálne myslenie a priblížiť im svet  energetiky. Zároveň sme chceli, aby samy prispeli k zlepšeniu, skvalitneniu a skrášleniu prostredia, v ktorom žijú, preto budeme na základe ich návrhu spoločne sadiť na školských dvoroch stromčeky a zeleň. Do projektu sú aktívne zapojení aj zamestnanci Cofely, ktorí organizujú prednášky, sprevádzajú deti v kotolniach a pomáhajú pri výsadbe zelene. Cofely Eco školy je projekt z oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktorým chceme podporiť mestá a komunity, v ktorých podnikáme – prevádzkujeme tepelné hospodárstva. Okrem environmentálneho vzdelávania detí chceme spoločne s nimi zlepšiť prostredie, v ktorom trávia väčšinu dňa a výsadbou stromčekov a zelene podporiť miestne školy v oblasti, na ktorú im často nezostávajú finančné prostriedky,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností v Cofely.
 
Projekt Cofely Eco školy sa skladá z 3 častí – prednáška, exkurzia a výsadba zelene. V rámci prednášok zástupcovia Cofely interaktívnou formou predstavujú žiakom možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie a počas exkurzií v miestnych kotolniach im približujú proces výroby a distribúcie tepla. Žiaci majú v rámci projektu za úlohu vypracovať vlastný návrh zazelenania školského dvora, na základe tohto návrhu nakúpia zamestnanci Cofely pre školu stromčeky a zeleň a spolu so žiakmi a dobrovoľníkmi z OZ KOZEL ich zasadia.
 
Odborným garantom projektu sú arboristi z OZ KOZEL, ktorého členom je aj zamestnanec Cofely -  Martin Škúrek, vedúci odboru tepelných zariadení.  
 
V súčasnosti na všetkých školách prebehli prednášky z oblasti environmentalistiky a exkurzie v kotolni v Rači, Vrakuni, Malackách a Senici. Výsadba zelene na školských dvoroch bude prebiehať počas októbra.