Mať odvahu hľadať nové riešenia

Mať odvahu hľadať nové riešenia Nákupné centrum patrí svojím zameraním a typom služieb medzi špecifické stavby, náročné na technickú správu a celkový prístup k práci. Na tému Facility manažmentu sme sa rozprávali s Michalom Antalom, Property Maintenance, Purchasing & Sustainability Managerom v Auparku v Bratislave. Predstavil nám svoju profesijnú filozofiu i procesy centra. 

Koľko rokov pôsobíte v oblasti Facility manažmentu?
Tejto oblasti sa venujem šesť rokov. Mojim pracovným štartom bola rekonštrukcia, uvedenie do prevádzky a správa Internátu Paneurópskej vysokej školy. Následne som sa presunul do Johnson Controls a momentálne pracujem pre Aupark v Bratislave. Musím konštatovať, že je to obohacujúca práca, ktorá nie je ani trocha monotónna. Každý z uvedených projektov bol iný - internát bol charakteristický študentským životom, v Johnson Controls to bola prevažne administratívna práca, neskôr výrobné závody, a nakoniec je to nákupné centrum, kde mám prevažne na starosti jeho technickú správu. Sú to tzv. „hard services“, čiže technika, technológie a všetko s tým spojené.

Čo je podľa Vás pre nákupné centrum dôležité? Čím sa odlišuje od iných typov objektov?
Z môjho pohľadu je tých aspektov hneď niekoľko. Ide o súhru mnohých skutočností, ktoré spolu vytvárajú perfektné miesto pre nákup, oddych a spoločný čas s blízkymi. Nákupné centrum je totižto multifunkčným miestom. My v Unibail-Rodamco veríme, že jeho úlohou je nielen poskytnúť kvalitné a široké možnosti nákupu, ale taktiež priniesť návštevníkovi pridanú hodnotu v podobe fashion inšpirácii, extra služieb, ako je napríklad náš Vernostný program, a poskytovania špeciálnych aktivít zameraných na rôzne vekové skupiny. Aktuálne napríklad modernizujeme detský kútik. Naším cieľom je budovať si so svojimi zákazníkmi vzťah. Chceme, aby sa u nás jednoducho cítili príjemne. S tým, samozrejme, súvisí aj vzhľad interiéru a celková atmosféra. Prirodzene sa vraciame iba na miesta, kde sa nám páči.

Koľko ľudí sa stará o prevádzku Auparku?
Starostlivosť o tak rozsiahlu budovu, ponúkajúcu široké spektrum služieb ako je nákupné centrum, si vyžaduje stovky zamestnancov. Hovoríme o celom zozname dodávateľov. O prevádzku sa taktiež starajú servisné organizácie, medzi ktoré patríte aj vy, Cofely.  V rámci prevádzky centra s vami spolupracujeme vo viacerých oblastiach – od energetiky, cez služby facility manažmentu až po HVAC. Sám neustále objavujem, čo všetko dokážete.

Ako sa vám s Cofely spolupracuje?
Nákupné centrum  ako také je veľmi špecifický projekt. Najmä pokiaľ je vašou snahou posúvať zaužívané štandardy a meniť prístup k ľuďom – k zákazníkom  a zlepšovať kvalitu služieb. V Auparku v Bratislave, ako v jednom z nákupných centier  silnej skupiny Unibail-Rodamco, máme jasnú predstavu  o tom, kam sa chceme dostať – vidíme cieľ. Našu víziu a postupy sa snažíme zdieľať aj s dodávateľmi, aby sme spoločne tento cieľ dosiahli. Cofely je spoločnosť, ktorá je v tomto ohľade veľmi flexibilná a dobre sa s ňou spolupracuje.

Čo sa nám teda spoločne podarilo?  
Zo všetkých vecí spomeniem tú najzákladnejšiu, no mimoriadne dôležitú skutočnosť – spoločne sa nám darí udržať nákupné centrum v chode. V minulosti sme napríklad spoločne riešili obmenu veľkých výmenníkov. Nenahradili ste ich kus za kus ako lego, ako je to v dnešnej dobe zvykom, ale opravili ste ich. Toto považujem za jednu zo silných stránok Cofely – prístup k práci, v rámci ktorého sa  snaží vždy nájsť efektívne riešenia.  

Okrem toho pozitívne hodnotím proaktivitu zamestnancov Cofely, ktorí navrhujú riešenia aj nad rámec zákonom daných revízií, skúšok a prehliadok. Naposledy to boli napríklad záťažové testy
dieselgenerátora.

Z môjho pohľadu teda medzi hlavné prednosti Cofely patrí odvaha jej zamestnancov, ktorí majú dostatočné know-how a neboja sa pustiť do riešenia nového projektu a posunúť veci o level vyššie. To je podľa mňa v tejto oblasti dôležité – nedržať sa iba tradičných riešení ale hľadať nové a mať ochotu ich rozširovať. Cofely má šťastie na svojich ľudí.

Ako by mala vyzerať ideálna firma pôsobiaca v oblasti facility manažmentu? Aké kritériá by mala spĺňať a aké vlastnosti by mala mať?   
Ideálna firma z môjho pohľadu neexistuje. Čo je aj dobré, inak by sme sa nemali kam posúvať a vyvíjať. Jedným zo základných kritérií ako rozpoznať hodnotnú firmu je pre mňa plnenie požiadaviek načas a v dobrej kvalite. Dôležité pritom je snažiť sa, počúvať a pochopiť, čo klient potrebuje. Okrem toho by nemala chýbať nejaká tá čerešnička na torte, bonus, schopnosť a ochota ponúknuť ešte niečo naviac. Nebáť sa doručiť viac, ako je požadované. Samozrejme to musí byť predtým odkomunikované, pretože nie vždy sa všetko môže stretnúť s pochopením klienta. Spolupracoval som s rôznymi firmami a tvrdím, že niektoré sú lepšie na soft services, niektoré na hard services.

Na čom aktuálne pracujete v Auparku?
V posledným mesiacoch ma zamestnáva predovšetkým obnova centra. Ak nerátame rozširovanie Auparku, tak sú tieto rekonštrukčné práce objemovo asi najväčšie od jeho vzniku. Rekonštrukciu chápem skôr ako facelift. Čo sa týka technickej správy, pracujeme hlavne na technológiách, ktoré sú už staršieho dáta. Podarilo sa nám napríklad vymeniť 2/3 starých svietidiel za moderné LED osvetlenie. Naším hlavným cieľom je znižovanie energií so zreteľom na využívanie ekologických a trvalo udržateľných riešení. Toto je zároveň jedna z oblastí, v ktorej spolupracujeme s Cofely – v súčasnosti sú to napríklad retrofity a oblasť merania a regulácie.

Cieľom každého nákupného centra je pritiahnuť čo najviac zákazníkov. Pre jeho dosiahnutie sú kľúčové kvalitné služby. Aká je v tejto oblasti úloha technickej správy?
Medzi najdôležitejšie úlohy patrí dodržiavanie štandardov a zabezpečiť tak komfort návštevníka. Je to mnoho detailov, ktoré spolu tvoria ucelený servis. Ten musí byť na vysokej úrovni. Napríklad, ako a za aký čas dokážeme reagovať a nájsť riešenie v prípade vzniku poruchy. Nastavené časy reakcie sú veľmi prísne. Rádovo ide o minúty. Pri pokazenom výťahu je to napríklad 10 minút. Samozrejme našej reakcii predchádza príprava – návrhy možných scenárov a príprava samotných reakcií. Pri výťahu musíme dať napríklad ľuďom najavo, že je pokazený – a nie iba na prízemí, ale na všetkých poschodiach, a to formou, ktorú pochopí aj zahraničný zákazník.
Toto je náš cieľ – snažíme sa nastavením interných procesov a postupov zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Na čo by ste sa chceli zamerať do budúcnosti?
Takých vecí je viacero. Napríklad, v rámci obnovy centra sa okrem svetiel vymieňa aj ovládanie technológií. Chceli by sme ich ovládať lepšie a efektívnejšie, čo zase smeruje k spomínaným úsporám energií. Okrem toho zvažujeme rôzne projekty, v rámci ktorých by sme sa chceli zamerať na fotovoltaiku a veci s ňou spojené.