Komplexné riešenia pre všetky fázy projektu

Komplexné riešenia pre všetky fázy projektu Vážení obchodní partneri, milí kolegovia,
 
ako sa mení všetko okolo nás, tak aj v rámci našej spoločnosti dochádza k organizačným zmenám súvisiacim s rozsahom a ponukou služieb. V súčasnosti sa snažíme zameriavať na príležitosti s vyššou pridanou hodnotou a prenikať do nových segmentov a odvetví. Kým doteraz sme realizovali hlavne inštalácie v oblasti silnoprúdov a slaboprúdov, dnes využívame špeciálne technológie pri realizáciách v oblasti vykurovania, chladenia a vzduchotechniky. Jedným z nových segmentov, do ktorého sa nám podarilo preniknúť je aj oblasť verejného osvetlenia, ktorej sme sa začali venovať pred dvomi rokmi a dnes máme za sebou veľkú rekonštrukciu verejného osvetlenia v Čadci. Ďalším zo segmentov je oblasť priemyslu, kde sme pre priemyselný park v Lozorne v auguste tohto roku úspešne zrealizovali projekt rekonštrukcie zdrojov chladu a tepla.
 
Vďaka rôznorodosti a zároveň komplexnosti poskytovaných služieb vieme ponúknuť našim klientom riešenia navrhnuté presne podľa ich požiadaviek a navyše s ohľadom na energetickú efektívnosť. Jednou z takýchto realizácií je projekt Ryba Žilina, kde sme na začiatku ponúkli klientovi úsporné a optimalizačné opatrenia, neskôr sme zrekonštruovali zdroje tepla a chladu a v súčasnosti s ním spolupracujeme v oblasti komplexnej správy nehnuteľností. Ďalším príkladom môže byť úspešný EPC projekt (Energy Contracting Performance) v Malackách, kde už niekoľko rokov pôsobíme ako výrobca a dodávateľ tepla. V rámci tohto projektu sme v minulom roku zrealizovali rekonštrukciu stavebných a technologických zariadení mesta s garanciou energetických úspor.
 
Záber Cofely v oblasti ponúkaných služieb je naozaj široký. Máme skúsenosti s každou fázou projektu – s projekčnou činnosťou pri návrhu riešenia, realizáciou, správou a samozrejme aj s prevádzkou. Dalo by sa povedať, že vieme poskytnúť služby v rámci celého cyklu životnosti objektu. Pri návrhu riešení sa snažíme pozerať na technológie, zariadenia a objekty komplexne a z dlhodobého hľadiska. Uvedomujeme si, že už návrh použitej technológie a samotná realizácia môžu ovplyvniť energetickú efektívnosť a životnosť zariadení a nehnuteľností. Preto si myslím, že práve spôsob nášho rozmýšľania o dôsledkoch už pri príprave projektu je jednou zo spomínaných pridaných hodnôt, ktoré vieme našim klientom dnes ponúknuť.
 
Príjemné čítanie,
 
Ing. Róbert Ruňanin                                                                                                                                                                              
Riaditeľ Divízie obchodných činností 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com