Cofely zrealizovala dodávku a montáž priemyselných technológií pre ZŤS Námestovo

Cofely zrealizovala dodávku a montáž priemyselných technológií pre ZŤS Námestovo Cofely v lete tohto roku zrealizovala pre ZŤS Námestovo dodávku a montáž elektroinštalácie a systému merania a regulácie (MaR) pre oblasť elektro. Okrem dodávky a montáže pripravila aj návrh systému riadenia podružných rozvádzačov, ktorý zabezpečuje  nepretržitý prehľad o okamžitej spotrebe elektrickej energie v jednotlivých výrobných prevádzkach a prostredníctvom vyhodnocovania výstupov pomáha zefektívňovať jej využívanie. 

Cofely začala s realizáciou dodávky a montáže elektroinštalácie vrátane MaR v apríli 2015. Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti výrobného závodu. Na základe vypracovanej energetickej štúdie a následnej projektovej dokumentácie Cofely zabezpečila osvetlenie v Lisovni, vo výrobných halách Zvarovňa a Zetor ako aj celkové vonkajšie areálové osvetlenie. V rámci merania a regulácie elektrickej energie bola zabezpečená dodávka a montáž samostatného merania spotreby na určených odberných miestach a vytvorená prenosová sieť údajov z elektromerov na centrálny dispečing. 

Projekt bol ukončený a odovzdaný spolu s požadovanou certifikáciou v júli 2015. 

„Sme hrdí, že sa nám podarilo zrealizovať ďalší z projektov v oblasti dodávky priemyselných technológií. Dodávku a montáž elektroinštalácie a MaR sme realizovali za plnej prevádzky výrobného závodu, čo bol náročný proces hlavne z pohľadu plánovania a dodržania harmonogramu realizácie. Snažili sme sa vyjsť klientovi v ústrety, a tak sme sa prispôsobovali harmonogramu výroby,“ hovorí Jozef Galdun, riaditeľ pobočky Cofely v Žiline. „Projekt bol zaujímavý aj z hľadiska objemu meraní. Obyčajne počas jedného projektu realizujeme 5 až 10 meraní. V tomto prípade to bolo až 150 meraní, čo je pre nás asi jeden z najväčších MaR projektov v Stredoslovenskom kraji“, dodáva Jozef Galdun.

Okrem dodávky a montáže elektroinštalácie a MaR Cofely pre ZŤS Námestovo pripravila aj návrh systému riadenia podružných rozvádzačov v jednotlivých výrobných prevádzkach závodu. Hlavným cieľom tejto priemyselnej aplikácie je prostredníctvom riadenia elektrorozvádzačov nepretržite sledovať a korigovať štvrťhodinové maximá v prevádzkach. 

„Navrhovaný riadiaci systém, na rozdiel od priameho fyzického ovládania rozvádzačov, riadi všetko centrálne. Jeho najväčšou výhodou nie je iba samotné nepretržité meranie, ale hlavne spätné riadenie. Systém teda nielen zberá dáta z meračov, ale následnej ich aj podľa výsledkov odpína,“ vysvetľuje Jozef Galdun.

Závody ťažkého strojárstva Námestovo by tak mali mať v budúcnosti k dispozícii okamžité meranie a prehľad spotreby elektrickej energie na daných úsekoch. Na základe týchto meraní budú môcť kalkulovať náklady na výrobu v jednotlivých prevádzkach a spätne vyhodnocovať efektívnosť využívania elektrickej energie.